EU-lidstaten bereiken akkoord over interne marktregels voor het wegvervoer

12-12-2018

Ondanks grote meningsverschillen tussen de Lidstaten is er in de Raad van de Europese Unie een akkoord bereikt over de interne marktregels voor het vrachtvervoer over de weg. Hierbij gaat het onder meer om de marktoegang van buitenlandse chauffeurs binnen een Lidstaat (cabotage), de loon- en arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs (detachering), en de rust- en rijtijden voor chauffeurs. In het Europees Parlement is op dit moment nog geen overeenstemming bereikt.

 

Regelgeving wegvervoer

Voor cabotage geldt dat de Lidstaten willen dat bestaande regels grotendeels hetzelfde blijven. Er mogen maximaal drie cabotageritten binnen maximaal zeven dagen door een buitenlandse chauffeur in een Lidstaat worden gereden. Wel is nieuw dat na het voltooien van het maximale aantal cabotageritten de vrachtauto vijf dagen niet gebruikt mag worden, dat is de ‘cooling off-periode’.

 

Aangaande detachering zijn er ook besluiten genomen. Middels een speciale wet wordt er voor het wegvervoer een aparte regeling voor detachering voorgesteld, anders dan bijvoorbeeld voor de bouwsector geldt. Het principe is dat voor het goederenvervoer een buitenlandse chauffeur hetzelfde loon ontvangt als binnenlandse chauffeurs. De Lidstaten hebben nu besloten dat detachering wordt toegepast op binnenlands én grensoverschrijdend vervoer, maar vervoer tussen specifiek twee landen (bilateraal vervoer) is ervan uitgezonderd.

 

Wat betreft de rust- en rijtijden is besloten dat voor de lange rust het slapen in de vrachtwagencabine verboden blijft. Daarnaast zou de chauffeur eens per vier weken terug naar huis moeten kunnen gaan.

 

Standpunt VNO-NCW en MKB-Nederland

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het belangrijk dat toekomstige regels goed nageleefd en gehandhaafd kunnen worden. Voor de handhaving is een belangrijke taak weggelegd voor de nationale overheden en autoriteiten. Zij dienen de handhaving goed uit te voeren zodat een gelijk speelveld voor alle vervoerders in Europa kan worden gerealiseerd. Als het aan de Lidstaten ligt moeten op de middellange termijn, in 2024, alle vrachtwagens die internationaal worden ingezet een tweede versie van de slimme tachograaf hebben geïnstalleerd. Zo’n apparaat registreert de bewegingen van een vrachtwagen en kan daardoor een belangrijk instrument zijn om de handhaving van Europese regels te faciliteren.

 

Hoe nu verder?

De overeenstemming tussen de Lidstaten onderling betekent nog geen definitief akkoord. Het Europese Parlement beslist mee, maar daarbinnen lopen de meningen dusdanig uiteen dat consensus op dit dossier ver weg lijkt. Toch zullen in januari ook de Europese Parlementsleden proberen om tot een compromis te komen. Als dat lukt dan kunnen het Europese Parlement en de Raad gaan onderhandelen over het eindakkoord dat tot nieuwe Europese wetgeving zal leiden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.