EU-instellingen moeten vaart maken met nieuwe notificatieplicht voor diensten

25-05-2018

In 2017 publiceerde de Europese Commissie (EC) een dienstenpakket, met als doel het vrije verkeer van diensten in de EU te bevorderen en belemmerende regelgeving aan te pakken. Onderdeel van dit pakket is een herziening van de notificatieplicht die hoort bij de Europese dienstenrichtlijn. Via deze procedure dienen lidstaten nieuwe wetgeving die opgaat voor de dienstensector vooraf te notificeren aan de EC.

 

Het voorstel voor een strengere notificatieprocedure is door VNO-NCW en MKB-Nederland als positief ontvangen. De meeste barrières die Nederlandse dienstverleners ervaren ontstaan door uiteenlopende regelgeving in lidstaten (bijvoorbeeld: verschil in belastingregimes, aandeelhouderschap, maar ook verzekeringen of gereguleerde beroepen). In sommige gevallen gaat het om gebrekkige implementatie van de dienstenrichtlijn. Dit is belastend en soms zelfs discriminerend voor de buitenlandse dienstverleners en in strijd met de principes van de EU interne markt. De Europese rekenkamer deed in 2016 nog een onderzoek naar die gebrekkige implementatie en concludeerde dat er nog veel barrières in verschillende lidstaten bestaan.

 

Met de nieuwe notificatieprocedure kan voorkomen worden dat lidstaten nieuwe wetten en regels invoeren die disproportioneel zijn en wordt de bewijslast bij de nationale autoriteit geplaatst. Dit moet natuurlijk wel proportioneel blijven voor de autoriteit: het is niet de bedoeling dat lokale overheden alle plannen (zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen) zouden moeten notificeren aan de EC. het creëren van meer transparantie is ook een belangrijke reden om het voorstel te steunen. Lidstaten zullen elkaar meer moeten controleren en dit zal hopelijk ook het begrip en vertrouwen in elkaars systemen bevorderen. De betrokkenheid van stakeholders wordt ook vergroot. Het is belangrijk dat vertegenwoordigers van o.a. werknemers, werkgevers en consumentenorganisaties ook kunnen deelnemen aan het proces via consultatie. Zij hebben ervaringen en belangen met de afspraken die gemaakt zijn onder de dienstenrichtlijn en kunnen de autoriteiten goed adviseren.

 

Momenteel zijn de Triloog onderhandelingen tussen de EC, het Europees Parlement en de lidstaten gestart. VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat de instellingen het voor de zomer eens kunnen worden over dit belangrijke voorstel.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.