EU-instellingen boeken voortgang met dienstenpakket

13-12-2017

In het Europees Parlement heeft de commissie voor interne markt en consumentenzaken (IMCO) op  4 december drie verschillende voorstellen goedgekeurd die het vrije verkeer van diensten binnen de EU moeten bevorderen. Het gaat om een proportionaliteitstoets voor gereglementeerde beroepen,  een herziening van de notificatieprocedure van de dienstenrichtlijn en een rapport over de hervorming van gereglementeerde beroepen. De drie voorstellen zijn onderdeel van het dienstenpakket, dat de Commissie begin dit jaar publiceerde.

 

Het voorstel voor een proportionaliteitstoets zou lidstaten verplichten om nieuwe nationale regulering voor beroepen voorafgaand te laten testen. De Commissie constateerde dat er meer dan 5500 gereguleerde beroepen in de EU bestaan, en dat het per lidstaat grote verschillen zijn tussen de mate van regulering. Het rapport van het Europees Parlement (EP) stelt een aantal aanpassingen voor op het oorspronkelijke Commissie voorstel.

 

De regulering van beroepen in de gezondheidszorg stond ook ter discussie bij de totstandkoming van het rapport in het Europees Parlement. Het EP stelt een verplichte consultatie voor lidstaten voor om via consultaties stakeholders te betrekken bij de totstandkoming van nieuwe regulering in deze sector. Gezondheidszorg blijft wel een nationale aangelegenheid, ook volgens het EP: in het rapport wordt verwezen naar de beoordelingsbevoegdheid die lidstaten blijven behouden in de gezondheidszorg. VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen dit. De gezondheidszorg valt niet onder de strekking van de dienstenrichtlijn en dat zou dit voorstel volgens de werkgevers- en ondernemersorganisaties niet moeten aanpassen.

 

Het derde wetgevende voorstel waarover werd gestemd beoogt om de huidige notificatieprocedure van de dienstenrichtlijn te verbeteren door deze effectiever en meer transparant te maken. Dit voorstel beoordelen VNO-NCW en MKB-Nederland positief, omdat het disproportionele nationale wetgeving in de dienstensector tracht te voorkomen. 

 

De EU lidstaten namen in de Raad eerder dit jaar al een standpunt in op de genoemde voorstellen. Eerst zal nu het Europees Parlement plenair moeten stemmen over de rapporten, waarna de Trilogen (onderhandelingen tussen het EP, de Raad en de Commissie) kunnen beginnen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.