EU-instellingen bereiken akkoord over ambitieuzere energie doelstellingen

11-07-2018

De Europese instellingen zijn recentelijk tot een akkoord gekomen ten aanzien van drie verschillende voorstellen uit het Clean Energy Package die de Europese Energie Unie moeten versterken. Het gaat om een herziening van Richtlijn Energie Efficiëntie (EED), een herziening van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) en een nieuwe verordening Governance van de Energie Unie.

 

De Europese Commissie introduceerde het Clean Energy Package eind 2016. Het pakket bestaat uit verschillende wetgevende en niet-wetgevende voorstellen. Vorig jaar en eerder dit jaar vormden het Europees Parlement (EP) en de Raad van de EU ieder hun eigen positie ten aanzien van de eerste drie voorstellen uit het pakket: de EED, de RED en Governance. Vervolgens vonden de afgelopen maanden de Triloog onderhandelingen tussen het EP, de Raad en de Commissie plaats. De posities van het EP en de Raad lagen op een aantal belangrijke onderdelen van de voorstellen uiteen, zoals de hoogte van de doelstellingen voor het aandeel hernieuwbare energie en efficiëntie in de nationale energiemix, en of deze doelstellingen bindend voor lidstaten zouden moeten worden. Uiteindelijk vonden de instellingen een compromis met een Europees bindende doelstelling van 32,5% voor hernieuwbare energie en een indicatieve doelstellingen van 32% voor energie efficiëntie. De lidstaten dienen daarvoor integrale nationale energie en klimaat (INEK) plannen aan te leveren bij de Commissie. Via de INEK kan de Commissie monitoren of lidstaten voldoende op weg zijn om hun doelstelling te behalen en wanneer dit niet zo is, kan de Commissie ook aanbevelingen geven aan lidstaten.

 

De nieuwe wetgeving zal voor de periode 2021-2030 gaan gelden. Eerst moeten de akkoorden nog formeel worden goedgekeurd door het EP en de lidstaten. Deze uitkomsten vormen volgens de Nederlandse overheid geen belemmering voor de uitwerking van het klimaatakkoord. Andere wetgevende voorstellen uit het Clean Energy Package aangaande de elektriciteitsmarkt zullen de komende maanden onder het Oostenrijkse voorzitterschap in Trilogen worden behandeld.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.