EU Industry Days 2018: expliciete agenda voor EU-industriebeleid ontbreekt nog

20-03-2018

Op 22 en 23 februari vonden EU Industry Days plaats in Brussel, een jaarlijks evenement dat vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd. Het evenement stond in het teken van de nieuwe Europese strategie voor industriebeleid. Honderden stakeholders bezochten in Brussel de workshops en bijdragen van high level sprekers.

 

In september vorig jaar presenteerde de Europese Commissie al een Europese strategie voor industriebeleid. Doel daarvan is de Europese industrie wereldleider te maken op het gebied van innovatie, digitalisering en decarbonisatie. Onderdeel van de strategie zijn het organiseren van de EU Industry Days en de totstandkoming van de High Level Industry Roundtable, waarin verschillende stakeholders vanuit de industrie en maatschappij toekomstige acties om het industriebeleid te versterken kunnen sturen en aanbevelingen kunnen doen. De Europese werkgeverskoepels BusinessEurope en UEAPME zitten daarin, evenals Ineke Dezentjé, de voorzitter van de FME (Nederlandse ondernemersorganisatie voor de technologische industrie).

 

Emma Marcegaglia, President van BussinessEurope, gaf ook een toespraak op 22 februari. Daarin noemde zij onder andere het belang van duidelijke doelen en indicatoren, om het EU-industriebeleid effectief te kunnen monitoren en te moderniseren. VNO-NCW en MKB-Nederland staan achter een sterk en offensief EU industriebeleid. De EU mist nog een expliciete agenda gericht op het maximaliseren van de bijdrage van industrie aan grote transities en maatschappelijke thema’s (verduurzaming, digitalisering). De totstandkoming van de High Level Industry Roundtable, waar vanuit de industrie concrete aanbevelingen kunnen worden gedaan, is daarom ook zeer te verwelkomen.

 

Op 12 maart vond de Raad voor Concurrentievermogen plaats, die het onderwerp eveneens behandelde. In november 2017 riep de Raad van de EU de Commissie reeds op om met een vernieuwde EU industrie beleidsstrategie te komen. In haar conclusies onderschreef de Raad het belang van de Europese industrie voor het creëren van banen. Modernisering en versterking is nodig om de concurrentiepositie van de Europese industrie te behouden en om de EU interne markt, internationale handel en digitalisering te versterken.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen deze signalen om het EU-industriebeleid te versterken. Het is nu zaak om de aanbevelingen om te zetten in een expliciete agenda.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.