EU ETS akkoord: versterking is welkom, risico’s blijven bestaan

15-11-2017

Op 8 november hebben de Europese instellingen een akkoord bereikt  over de hervorming van het Europese emissie handelssysteem, EU ETS.  De voorlopige overeenkomst volgt meer dan twee jaar nadat de Europese Commissie het voorstel publiceerde. Deze herziening zal gaan gelden voor de periode 2021-2030, ook wel Fase 4 genoemd.

 

Het nieuwe akkoord betekent een welkome versterking van EU ETS als centraal beleidsinstrument om op kostenefficiënte wijze CO2-doelstellingen te verminderen. Tegelijkertijd moet bescherming van internationaal  concurrerende bedrijven wel voldoende behouden blijven om het verplaatsen van productie en investeringen naar buiten de EU te voorkomen. Op dat gebied bevat het nieuwe akkoord nog een aantal onzekerheden voor het Nederlandse bedrijfsleven.

 

Belangrijke elementen zijn ten eerste dat het emissieplafond jaarlijks met een hoger percentage wordt verlaagd dat in de huidige situatie, om lagere uitstoot in ETS sectoren in lijn met de klimaatdoelstellingen te garanderen. Daarnaast zal het mark stabiliteitsmechanisme (MSR) worden verdubbeld. Het MSR haalt vrije rechten uit de CO2-markt om de CO2 prijs te laten stijgen. Met betrekking tot de verschuiving van geveilde naar vrije rechten voor de industrie bij de activering van de cross sectorale correctie factor (CSCF) is men in uitgekomen op een ratio shift van 3%. Een verhoging van 5% was nodig geweest om de industrie voldoende te beschermen tegen Carbon Leakage, zo werd ook onderzocht, mede in opdracht van VNO-NCW en MKB-Nederland.  Tot slot is de benchmark in het nieuwe akkoord gebaseerd op 10% best presterende spelers per product(categorie). Bij vrije allocatie van rechten zal er een update van de benchmark plaatsvinden met een bandbreedte van 0,2-1,6% (voorheen: 0,5-1,5%). De impact daarvan is wisselend.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken evenals Europese werkgeverskoepel BusinessEurope dat bescherming van industrieën die concurreren met het buitenland nodig is. Met dit voorlopige akkoord blijft het risico op een eventuele activering van de CSCF factor bestaan. Dat betekent een uniforme vermindering van gratis emissierechten voor bedrijven in kwetsbare ETS sectoren, die voorkomen moet worden. Ook is belangrijk dat wetgeving die nog in de maak is, zoals de voorstellen uit het Clean Energy Package, niet voor onnodige overlap zorgt en het ETS ondermijnt.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.