EU Commissie presenteert prioriteiten transportbeleid aan het Europees Parlement

20-09-2017

Tijdens een bijeenkomst in het Europees Parlement heeft de Europese Commissie haar prioriteiten voor het transportbeleid uitgelicht. Minder emissie-uitstoot blijft één van de voornaamste doelstellingen. Om tot een schoon vervoersnetwerk te komen speelt digitalisering, die de efficiëntie van vervoer ten goede komt, een belangrijke rol. Door digitale ontwikkelingen kan het vervoer in Europa bovendien veiliger worden en concurrerend zijn.

 

De agenda wordt echter ook bepaald door bedreigingen. Deze zomer hing terrorisme als een donkere wolk boven Europa. In Londen en Barcelona werden zware bedrijfsvoertuigen gebruikt als wapens voor aanslagen. Het verminderen van het risico daarop kan door de versterking van beveiligingsmaatregelen. Mogelijke beleidsvoorstellen hieromtrent kunnen een belangrijke component worden om rekening mee te houden in de transportsector. Afgewogen zal moeten worden of beoogde maatregelen werkbaar zullen zijn voor transportbedrijven die ermee te maken zullen krijgen. Daarnaast heeft cybersecurity, door de toenemende afhankelijkheid van digitalisering in de transportsector, de aandacht. Recente cyberaanvallen raakten onder meer bedrijven in de maritieme sector, zoals in de Rotterdamse haven. De kwetsbaarheid van de transportsector op digitaal vlak mag daarom niet worden onderschat.

 

Verder zal het beleid om de infrastructuur te verbeteren worden voortgezet door te blijven focussen op knelpunten binnen het Europese netwerk. Eind 2017 zal het bestaande mobiliteitspakket ‘Europa in Beweging’ worden aangevuld met voorstellen voor schone voertuigen, een herziening van regels voor gecombineerd vervoer en plannen voor alternatieve brandstoffen.

 

Auteur: Jan Willem Visser

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.