ETUC treedt niet in onderhandeling met BusinessEurope en UEAPME over herziening van written statement directive

15-11-2017

Het Europees Vakverbond ETUC heeft de Europese Commissie geïnformeerd, dat zij niet zal onderhandelen met BusinessEurope en UEAPME over herziening van de written statement directive. ETUC vindt de tijd die de huidige Commissie nog in functie is te beperkt en ook de reikwijdte van het mandaat van BusinessEurope te beperkt.

 

ETUC dringt er bij de Europese Commissie op aan door te gaan met de herziening om minimum rechten van werknemers vast te leggen in een herziening van de richtlijn. Volgens ETUC moet het doel van de herziening zijn de situatie van werknemers te verbeteren. De Europese Commissie heeft aangekondigd spoedig - zo mogelijk voor het einde van het jaar - met een herzieningsvoorstel te komen. Daardoor wil de Europese Commissie proberen nog voor het einde van haar termijn de herziening aangenomen te krijgen.

 

De written statement directive is uit haar aard een informatierichtlijn. De Europese Commissie wil hier een materiële richtlijn van maken. Daarbij gaat de Europese Commissie tevens gemakshalve voorbij aan de verschillende fiscale en sociale zekerheidsstelsel in de EU-lidstaten waar het werknemersbegrip een verschillende invulling heeft.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.