ETS sectoren moeten tijdig Carbon Leakage bescherming aanvragen

25-05-2018

Eind vorig jaar bereikten de Europese Commissie (EC), het Europees Parlement (EP) en de lidstaten een akkoord over de herziening van het EU ETS, het Europese systeem voor emissiehandel. Deze herziening zal van kracht gaan in 2021. Voor die tijd is het belangrijk dat de aanpassingen die de EU-instellingen doen ten opzichte van het huidige systeem worden doorgevoerd en dat ETS sectoren zich voorbereiden op de nieuwe fase. Bescherming tegen Carbon Leakage (het verplaatsen van productie naar buiten de EU als gevolg van CO2-reductie maatregelen) moet bijvoorbeeld weer opnieuw worden verleend op basis van nieuwe gegevens en criteria.

 

De EC heeft in dat kader de voorlopige Carbon Leakage lijst gepubliceerd: een voorlopige lijst met sectoren die voor de periode 2021-2030 gevoelig worden geacht voor lekkage. De lijst is geldig voor de periode 2021-2030 en kan in de tussentijd niet worden aangepast. Op basis van dynamische allocatie zullen sommige sectoren gratis emissierechten ontvangen. Via de voorlopige lijst kunnen sommige sectoren ook via een second level assessment Carbon Leakage aanvragen. De deadlines om bescherming aan te vragen zijn per 8 mei 2018 ingegaan. Het is dus zaak dat bedrijven er nu mee aan de slag gaan. Ten opzichte van de vorige fase is de lijst met sectoren die bescherming kunnen aanvragen veel korter en meer toegespitst.

 

Op de website van DG CLIMA (Europese Commissie) kan men de voorlopige lijst terugvinden, evenals achtergronddocumentatie voor de verschillende routes die sectoren kunnen doorlopen om bescherming aan te vragen. De definitieve lijst moet eind dit jaar worden vastgesteld. De informatie in de definitieve lijst is een noodzakelijk element voor de verzameling van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de bepaling van de gratis toewijzing voor de periode 2021-2025. Deze dataverzameling zal in 2019 plaatsvinden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.