Egbert Roozen: 'Alleen voorstellen afweren is weinig productief'

19-09-2019

Interview met Egbert Roozen, directeur van de branchevereniging VHG, waar hij ervoor zorgt dat groen hoog op de maatschappelijke agenda staat en dat op basis van onderzoek, onderwijs en innovatie nieuwe kansen voor ondernemers in het groen gerealisererd worden. Daarnaast richt hij zich als voorzitter van platform Europa van MKB-Nederland op de bredere ontwikkelingen in de EU. Genoeg reden om meer te weten te komen over zijn visie op de nieuwe Commissie. 

 

De nieuwe Commissie staat in de startblokken. Waar moeten de kersverse 27 commissarissen zich volgens jou mee bezighouden?
Het midden- en kleinbedrijf speelt een sleutelrol in onze economie, maar is ook belangrijk voor de levendigheid in lokale gemeenschappen. Als ik kijk naar de portefeuilleverdeling in de nieuwe Europese Commissie, dan heeft vrijwel elke commissaris iets met het mkb van doen. Of het nu gaat om arbeidsmarkt, digitalisering, financiering of circulaire economie; op alle terreinen moeten er regels zijn die werkbaar en passend voor het mkb. Mijn oproep aan de nieuwe Europese Commissie is; denk vanuit het mkb en schep kansen voor deze bedrijven waardoor er ruimte is voor ondernemerschap, werkgelegenheid en innovatie.

'Per slot van rekening zijn we één grote mkb-familie' 

Waarom is Europa voor ondernemers, zoals de hoveniers, belangrijk?
We moeten ons beseffen, dat het grootste deel van onze wet- en regelgeving gemaakt wordt in Brussel. Dat geeft wel aan, hoe belangrijk het is om daar actief te zijn. Vanuit VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen, volg ik diverse onderwerpen die tot nieuwe businesscases voor onze bedrijven kunnen leiden. Denk aan de kwaliteit van onze leefomgeving en klimaat, de instandhouding van de biodiversiteit en de bijdrage van groen aan de gezondheid van mensen. Een relatief nieuw thema is de opkomst van de circulaire economie. Kunnen we onze groene reststromen verwaarden in nieuwe ketens en producten? Ook dit thema staat op de agenda van de nieuwe Europese Commissie. Ik heb in een eerder Horizon-programma rondom Nature Based Solutions in Renaturing the Cities, waarvoor ik EU-expert ben geweest, gemerkt hoe groot de impact kan zijn van Europese initiatieven. Vergroening van steden en dorpen is nu een hot item in Nederland.

 

Als voorzitter van het MKB-Platform Europa en als bestuurslid van SME-United ben je vaak in Brussel te vinden. Hoe zorg je dat het mkb-geluid ook in Brussel gehoord wordt?
Het mkb wordt sympathiek gevonden en daarmee hebben we een goede basis binnen de politieke en ambtelijke organisatie van Europa. Die positie kunnen we verder uitwerken door vooral met oplossingen te komen en te denken in kansen. Een lobby die alleen gericht is op het afweren van voorstellen, is weinig productief. Als voorzitter van het MKB-Platform Europa en bestuurslid van de Europese mkb-koepel SME-United wil ik dat in onze boodschap uitstralen. Mijn basis begint bij de branches. Samen met MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof, het Hoofdbestuur en de medewerkers in de Malietoren en op Kantoor Brussel wil ik ervoor zorgen, dat we daar een goede invulling aan geven. Per slot van rekening zijn we één grote mkb-familie en door samen te werken, zetten we het mkb in Brussel stevig op de kaart.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.