Eerste en Tweede Kamer trekken gele kaart tegen EU vaderschapsverlof

12-07-2017

In het kader van haar voorstellen voor een Europese sociale pijler heeft de Europese Commissie voorgesteld het vaderschapsverlof uit te breiden. Dit zou passen in een betere verdeling van taken tussen partners en bovendien de gendergelijkheid bevorderen. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer vinden, dat niet de Europese Unie, maar de EU-lidstaten zélf over eventuele uitbreiding van het vaderschapsverlof gaan. De Tweede en Eerste Kamer trokken daarom de gele kaart. Indien tenminste een derde van de nationale parlementen van de EU-lidstaten een gele kaart trekt, moet de Europese Commissie haar voorstel heroverwegen. Maar, zover zal het niet komen, omdat té weinig parlementen die gele kaart zullen trekken. VNO-NCW en MKB-Nederland en BusinessEurope hebben het voorstel van de Europese Commissie scherp afgewezen. Het zou het bedrijfsleven € 200 mln. extra per jaar gaan kosten en de Europese Unie gaat er niet over. Het is bovendien een slecht voorstel om de Europese burger meer aan de Europese Unie te willen binden.

 

De Europese Commissie stelt voor het vaderschapsverlof uit te breiden tot 10 dagen. Eerder stelde minister Asscher voor het vaderschapsverlof in Nederland tot vijf dagen betaald uit te breiden. De fractievoorzitters, die thans deelnemen aan het formatieoverleg voor een nieuw kabinet hebben dat voorstel van minister Asscher niet willen behandelen en meegenomen naar de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.