Een mkb-vriendelijk Europa

12-12-2018

Het einde van het jaar staat voor de deur en daarmee komt ook het einde van het mandaat van de Europese Commissie in zicht. De Europese instellingen en (belangen) organisaties in het Brusselse maken zich langzaam op voor de verkiezingen. Bedrijven en organisaties werken ook hard aan hun visie, strategie en verlangenlijstje voor het nieuwe wetgevingstermijn van 2019 tot 2024.

 

Memorandum Toekomst van Europa

Op 6 november presenteerde de Europese Koepelorganisatie voor het midden en klein bedrijf (mkb), SMEunited (voormalig UEAPME), het memorandum 'Strengthening crafts and SMEs for the future of European Union’. In dit memorandum zet SMEunited, in samenwerking met MKB-Nederland, de kernprioriteiten voor het toekomstige Europese beleid op een rijtje.

 

Europa en het mkb

Het mkb is belangrijk voor Europa. Het is het fundament van de Europese economie en maatschappij. Er zijn in de EU ruim 23 miljoen mkb-bedrijven en gezamenlijk creëren zij 67% van de werkgelegenheid. Europa is ook belangrijk voor het mkb. Het merendeel van de mkb’ers is positief over de EU en ziet de toegevoegde waarde voor de algehele economie en hun bedrijfsvoering, zo blijkt uit een peiling van SMEunited. Al is er ruimte voor verbetering. De bureaucratie als gevolg van EU wet- en regelgeving beschouwt 30% van de ondernemers als een drempel om hun volledige potentieel te bereiken.

 

Ondernemersvriendelijk Europa

De hedendaagse economie verandert door ontwikkelingen als digitalisering, vergrijzing, klimaatverandering en globalisering. Ook de mkb’er is hierdoor geraakt en heeft soms onvoldoende capaciteit om hier de vruchten van te plukken. Het mkb-beleid van de Europese Unie kan hier een belangenrijke rol spelen. De mkb organisaties in de EU pleiten voor een ondernemersvriendelijk Europa, waarbij het mkb voorop wordt gesteld in beleidsvorming volgens het ‘Think Small First’ principe.  SMEunited roept het nieuwe Europese parlement en de Europese Commissie op om ondernemerschap te mobiliseren en te faciliteren.

 

De 10 prioriteiten

  • Mkb-vriendelijk beleid: minder regeldruk
  • Modernisering sociaal beleid
  • Toegang tot (goed opgeleid) personeel
  • Digitalisering
  • Toegang tot financiering
  • Verduurzaming en circulaire economie
  • Internationalisering
  • Concurrentievermogen
  • Voltooiing van de Interne Markt
  • Het mkb voor Europa, Europa voor het mkb

 

Het memorandum bevat een aantal concrete acties en suggesties voor de EU om deze prioriteiten te realiseren. Lees het memorandum hier.  

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.