Een kwestie van geven en nemen tijdens de Eurogroep

12-12-2018

De Eurogroep op 3 december jl. moest het sluitstuk zijn na 18 maanden van voornemens en uitwisselingen van ideeën over de versterking van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). Na een marathononderhandeling was er op verschillende onderdelen uiteindelijk ook een akkoord tussen de lidstaten.

 

Een ‘Eurozonebudget’

Duitsland en Frankrijk publiceerden eerder al plannen over de toekomst van de eurozone, met daarin een suggestie voor een specifiek budget voor de eurozone. Dat budget zou er voor moeten zorgen dat de economieën van de eurolanden meer naar elkaar toegroeien. Een daadwerkelijk eurozonebudget is het uiteindelijk niet geworden. De ministers hebben wel afgesproken enkele tientallen miljarden te reserveren, verdeeld over een aantal jaar, voor met name investeringen en hervormingen. Het uiteindelijke besluit over het budget wordt genomen door de Europese regeringsleiders tijdens de Eurotop op 13 en 14 december. Pas daarna wordt gekeken naar de exacte vormgeving en uitwerking.

 

Daarnaast zal het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) een grotere rol krijgen bij de hulp aan landen die in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen, mits de staatsschuld van dat land ‘houdbaar’ is. Ook mogen banken in nood vanaf 2024 gered worden met het mechanisme. Over het depositogarantiestelsel (EDIS) is nog geen akkoord bereikt. Een speciale werkgroep zal de mogelijkheid om zo’n stelsel op te zetten nader onderzoeken. Verwacht wordt dat zij in juni 2019 een rapport presenteert.

 

Strafprocedure Italië

Tot slot schaarden ook alle ministers van financiën zich achter het voornemen van de Commissie om de buitensporige tekortprocedure te starten tegen Italië. Mocht het Italiaanse budgetvoorstel voor 2019 niet worden aangepast, dan is de weg voor de Commissie vrij om het proces te starten waarmee ook boetes kunnen worden opgelegd. Dat zou de eerste keer zijn dat de Commissie daadwerkelijk zulke sancties oplegt.

De versterking van de EMU en de euro is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland essentieel voor de schokbestendigheid en de concurrentiekracht van de EU economie. De kernzaak in deze discussie blijft om een juist evenwicht te vinden tussen noodzakelijke hervormingen in een aantal lidstaten en het meer gemeenschappelijk gaan dragen van risico’s.

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.