Een klimaatneutraal Europa in 2050?

12-12-2018

Dat is althans de inzet van de Europese Commissie. Ze publiceerde op 28 november een strategische langetermijnvisie waarin staat hoe Europa klimaatneutraal kan worden. Dat moet onder andere gebeuren door te investeringen in realistische technologische oplossingen. De strategie is een oproep aan lidstaten, bedrijfsleven, NGO’s, gemeenschappen en individuele burgers om de voortrekkersrol van de EU te ondersteunen en een breed debat te voeren over klimaatverandering.

 

Maximale stijging van 1,5 °C

De strategie zet een brede en ambitieuze visie uiteen over de benodigde brede economische en sociale transformaties. Door slim te investeren in belangrijke en nieuwe technologieën wil de Commissie, in overeenstemming met de Parijs doelstellingen, streven naar een maximale temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius. De reeds opgestelde EU-doelstelling voor de reductie van broeikasgassen voor 2030 (40%) behoeft volgens de Commissie geen aanpassing.

Alle economische sectoren moeten daarvoor hun steentje bijdragen, maar de Commissie vraagt met name om gezamenlijk maatregelen te treffen op zeven strategische terreinen: energie-efficiëntie; inzet van hernieuwbare energiebronnen; schone, veilige en geconnecteerde mobiliteit; een concurrerende industrie en een circulaire economie; infrastructuur en interconnecties; bio-economie en natuurlijke koolstofputten en CO2-afvang en -opslag om resterende emissies aan te pakken.

 

Hoe verder?

De Commissie verzoekt alle belanghebbenden om een klimaatneutraal Europa in 2050 in overweging te nemen. Lidstaten zijn in een eerder stadium door de Commissie verzocht om ontwerpversies van hun nationale klimaat- en energieplannen uiterlijk eind 2018 in te dienen. Deze plannen worden in de langetermijnstrategie van de EU verwerkt.

 

Nederland en Europa internationaal leidend in klimaatoplossingen

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland moeten er in Europa een transitionele verandering doorgevoerd worden op een wijze die effectief is voor het klimaat, structureel duurzame economische groei realiseert én die Europa meer zelfvoorzienend maakt op energiegebied. In een brief aan minister Wiebes schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland bovendien dat Nederland internationaal leidend kan worden in duurzame klimaatoplossingen wanneer daarvoor de juiste condities worden gecreëerd.

De strategie en de bijgaande factsheets zijn te vinden via de volgende link.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.