Eén Europees systeem voor toelating hoog gekwalificeerde arbeidsmigranten onverstandig

19-04-2017

De Europese Commissie heeft voorgesteld om één Europees systeem te kiezen voor de toelating van hoog gekwalificeerde arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Het is wezenlijk, dat EU-lidstaten vanwege de specifieke kenmerken van hun arbeidsmarkten de eigen nationale kennismigrantenregelingen in stand kunnen houden. Daarom zijn BusinessEurope en UEAPME tegen één Europees systeem. Nederland wil eveneens de eigen kennismigrantenregeling in stand houden.

 

Nederland wordt in de Europese Raad gesteund door een belangrijk deel van de EU-lidstaten, die de voorstellen van de Europese Commissie blijft afwijzen en geen wijzigingen wil. Er is ook nog een deel, dat stelt, dat de nationale kennismigrantenregelingen op de voorstellen van de Europese Commissie moeten aansluiten. Het Europees Parlement is voor één regeling op Europees niveau. Daarmee zit het Europees Parlement op een verkeerd spoor. Zou er één Europese regeling komen, dan is dat schadelijk voor de Nederlandse en andere nationale arbeidsmarkten.  

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.