Digitale Interne Markt: Op weg naar een innovatieve Europese interne Markt

15-09-2015

Een verwijt dat je de Commissie-Juncker niet kan maken is dat ze niet creatief genoeg is in haar streven om meer banen en groei aan te jagen. Na bijna een jaar in het nieuwe mandaat zijn er verschillende (brede) initiatieven uit de koker van de Commissie gekomen waaronder een voorstel voor een energie unie, kapitaalmarktunie en een digitale interne markt.

Deze laatste markt krijgt steeds meer vorm: er zijn inmiddels een aantal consultaties gestart zoals, onder anderen, de telecom consultatie en de consultatie over de satelliet- en kabelrichtlijn. VNO-NCW en MKB-Nederland bekijken deze consultaties en zullen op korte termijn komen met een visie op het pakket.
Digitalisering heeft de afgelopen twintig jaar niet alleen onze economie, maar ook ons dagelijks leven sterk veranderd. Nieuwe producten en diensten gebaseerd op ICT-technologie veroorzaken disrupties in alle onderdelen van onze economie. Informatie en kennis op elk moment, op elke plek in wereld beschikbaar gemaakt kunnen worden aan vrijwel iedereen, tegen steeds lagere kosten. Dat leidt tot meer concurrentie, meer en snellere innovatie en opkomende en ondergaande business modellen en bedrijven door alle sectoren heen. Het wordt steeds moeilijker om bestaande kennis op langere termijn te verwaarden, waardoor bedrijven steeds sneller moeten vernieuwen om concurrerend te blijven. Ondanks de grote veranderingen, staan we volgens experts pas aan het begin van deze derde industriële revolutie. Eurocommissaris Andrus Ansip probeert op deze grote en snelle veranderingen in te spelen.

Doel van de voorstellen van Ansip is de versterking van de nieuwe Europese digitale interne markt. Het belangrijkste aandachtspunt om tot één digitale markt te komen is om wetgeving zo nodig te herijken en harmoniseren. Zowel om regelgeving te toetsen aan nieuwe technologie, om verschillen tussen bestaande partijen en nieuwkomers op de markt weg te nemen (herstellen van het level playingfield) als om verdere innovatie te bevorderen.

De strategie van de Europese Commissie is voornamelijk gericht op het aanpassen en aanleggen van een wettelijk kader en randvoorwaarden. Het stimuleren van het toepassen van digitale technologieën (bedrijfslevenbeleid) wordt door de Commissie vrijwel niet besproken.

VNO-NCW en MKB-Nederland is inmiddels ver gevorderd met het verkennen van standpunten over het Digitale Single Market pakket en zal op korte termijn een visie presenteren. Tipje van de sluier is alvast dat Europese regelgeving bij de totstandkoming of modernisering ervan “digital proof” moet worden gemaakt en het “innovation principle” moet worden toegepast; dit betekent dat nieuwe regelgeving verdere innovatie zal moeten bevorderen. Deze “digital-proof” en “innovation” criteria ontbreken vooralsnog. Kortom, een echt innovatief beleid van de Commissie voor groei en banen zou ook bedrijven in Nederland en Europa moeten toestaan en stimuleren om innovatief te zijn. De voorstellen van de Commissie besteden hier (nog) onvoldoende aandacht aan.

Nieuwsbrief Blik op Europese verkiezingen

Meld u aan voor het tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europese verkiezingen' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.