Deze 5 dingen moet u weten over de Europese verkiezingen

30-01-2019

Wat zijn de Europese verkiezingen?

Tijdens de Europese verkiezingen kies je rechtstreeks de Nederlandse vertegenwoordigers inhet Europees Parlement (EP). Het EP is een van de drie instellingen van de EU die samen met de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie de nieuwe EU regels vaststelt. Alle burgers uit de Europese Unie kunnen hun stem geven aan de kandidaat van hun voorkeur uit de EU-lidstaat waarin zij permanent wonen óf waar zij vandaan komen.

 

Wanneer wordt er gestemd?

In Nederland zijn de Europese verkiezingen op donderdag 23 mei. In de rest van de EU kunnen de verkiezingen op een andere dag zijn, maar in elk geval in de periode tussen 23 en 26 mei 2019.

 

Waarom zijn de Europese verkiezingen van belang?

2019 is van grote betekenis voor Europa. De Europese Unie krijgt te maken met de ene na de andere grensoverschrijdende uitdaging: van veiligheid tot energie en van digitalisering tot de arbeidsmarkt. Ook de wereld om ons heen wordt minder voorspelbaar en de concurrentie met grote landen als China en de VS wordt steeds groter.

Gezien deze ontwikkelingen niet alleen een grote impact op de Europese politiek zullen hebben, maar ook op de maatschappij zijn Europese verkiezingen belangrijk voor burgers en bedrijven.

 

Heeft het Europees Parlement iets te zeggen?

Het Europees Parlement heeft veel macht. Zonder goedkeuring van het Europees Parlement kunnen er geen nieuwe EU regels tot stand komen. En de EU stelt regels vast op een hele serie beleidsterreinen die voor Nederland direct van belang zijn: milieu, sociaal beleid, handelspolitiek, Interne Markt, cybersecurity, transport, consumentenbescherming, digitalisering en nieuwe technologie. De lidstaten van de EU hanteren als maatstaf dat er alleen Europese regels moeten komen als dat een meerwaarde heeft en het onderwerp niet goed op nationaal niveau geregeld kan worden.

Bij het vaststellen van nieuwe regels vindt in het Europees Parlement een echt politiek debat plaats met vaak grote verschillen van mening. Die komen ook tot uiting in de vaak ingrijpende amendementen die in het EP worden ingediend. Stemmen kan dus echt invloed hebben op de koers van de EU.

 

Zal er iets veranderen?

Naar verwachting zal de stembusgang in mei de politieke verhoudingen in Europa flink kunnen opschudden. Verschillende verkiezingspeilingen laten verschuivingen van politieke voorkeur in heel Europa zien. De verkiezingen kunnen dus echt impact hebben op het toekomstige EU beleid.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.