De Brusselse activiteiten in een notendop

28-03-2019

Europese Commissie wil veiligheid van 5G versterken 

De digitale economie functioneert niet zonder uitstekende connectiviteit. 5G is één van de draadloze technologieën die daarvoor kan zorgen. Het leidt niet alleen tot een betere dekking en snelheid voor mobiel internet op smartphone of laptop, maar maakt ook mogelijk dat zelfrijdende voertuigen met elkaar communiceren of medische operaties op afstand kunnen worden uitgevoerd. Door talloze mogelijkheden die 5G, in combinatie met bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, biedt is het van groot belang voor de Europese maatschappij en economie. Volgens de Europese Commissie zal de wereldwijde 5G-omzet in 2025 zo'n 225 miljard euro omvatten. 

'Uiteraard is het van belang dat veiligheid van 5G-connectiviteit zo goed als mogelijk gewaarborgd blijft'.

Uiteraard is het van belang dat veiligheid van 5G-connectiviteit zo goed als mogelijk gewaarborgd blijft. Daarom heeft de Europese Commissie een aantal maatregelen voorgesteldEU-lidstaten mogen zelf beslissen of ze die overnemen. Eén van de maatregeleis dat elke EU-lidstaat vóór eind juni 2019 een risicobeoordeling van zijn 5G-netwerkinfrastructuur heeft afgerond. Ook zouden EU-lidstaten onderling informatie moeten uitwisselen om beter samen risico’s te kunnen inventariseren en beperken. Aanvullend worden de EU-lidstaten aangemoedigd om in samenwerking het Europese cybersecurity-agentschap ENISA certificering voor 5G-netwerken en -apparatuur in te voeren.  

 

Uiteindelijk zal over ruim een jaar de Europese Commissie beoordelen of de gedane aanbevelingen hun beoogde uitwerking hebben gehad. Dat zal ook het moment zijn waarop de Europese Commissie kan besluiten om de actie op het gebied van cybersecurity voor 5G-netwerken op te voeren. 

 

Europees Parlement stemt in met hervorming van auteursrecht 

Het Europees Parlement is definitief akkoord met de hervorming van het auteursrecht. In 2016 kwam de Europese Commissie met het voorstel om auteursrechtregels te herzien, omdat bestaande regels niet meer zouden voldoen. De Europese Commissie vindt dat het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door digitalisering en het internet is veranderd.  

'Kleine start-up-platforms worden ontzien en vallen onder minder verregaande bepalingen van de richtlijn.' 

De opgave is geweest om een betere balans te vinden tussen de belangen van grote internetplatforms en rechthebbenden. De herziene richtlijn zorgt er onder meer voor dat internetplatforms aansprakelijk zijn voor materiaal dat gebruikers plaatsen en dat rechthebbenden, zoals nieuwsuitgevers of muzikanten, een vergoeding krijgen voor hun werk. Kleine start-up-platforms worden ontzien en vallen onder minder verregaande bepalingen van de richtlijn. 

 

De Europees Parlementsleden hebben de richtlijn in de plenaire vergadering met 348 stemmen vóór aangenomen. De EU-lidstaten moeten nog wel een finaal akkoord geven. Daarna zal de nieuwe richtlijn in de hele EU in nationale wetgeving moeten worden omgezet. 

 

Eerste stap gezet richting overeenkomst over EU-innovatiefonds Horizon Europe 

De Europese instellingen hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt op het Europees innovatiefonds, Horizon Europe. Het akkoord gaat over de architectuur van het fonds en moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement. Eén van de nieuwe elementen in het fonds is de zogenaamde European Innovation Council. Dit moet een one-stop-shop worden waarmee disruptieve en doorbraaktechnologieën van het laboratorium naar de markt gebracht worden. 

'Om de EU op wereldtoneel mee te laten concurreren in de innovatie race, pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland er bovendien voor om het budget te verhogen naar minstens 120 miljard euro.'

Er zullen binnen Horizon Europe vijf thema’s, of ´missiegebieden´, centraal staan (adaptation to climate change, cancerhealthy oceansclimate-neutral and smart cities, food and soil health). Deze missiegedreven aanpak moet volgens eurocommissaris voor onderzoek, wetenschap en innovatie Carlos Moedas leiden tot een duurzame en concurrerende Europese economie. Het budget voor Horizon Europe is nog niet besproken. Dat hangt af van de onderhandelingen over het algehele budget van de Europese Unie (Meerjarig Financieel Kader) voor 2021-2027.  

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader tijdig afgerond moet worden zodat het fonds zonder vertraging per januari 2021 inzetbaar is. Om de EU op wereldtoneel mee te laten concurreren in de innovatie race, pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland er bovendien voor om het budget te verhogen naar minstens 120 miljard euro. 

 

Europees parlement stemt vóór de afschaffing van de zomer- en wintertijd 

Het Europees Parlement heeft deze week met een tweederdemeerderheid gestemd vóór het stoppen van het tweejaarlijks verzetten van de klok vanaf 2021. In dit scenario moeten lidstaten kiezen voor een permanente tijd voor het hele jaar. Het is een teleurstellende uitkomst. Het risico dat er in Europa een lappendeken aan tijden ontstaat, ligt op de loer. Dit heeft negatieve gevolgen voor de interne markt en grensoverschrijdende activiteiten. 
'Het risico dat er in Europa een lappendeken aan tijden ontstaat, ligt op de loer.'

Juist door de wisseling van zomer- en wintertijd kunnen landen als Spanje en Duitsland in dezelfde tijdszone blijven, dezelfde als Nederland. Dat maakt de bestaande tijdszones in Europa overzichtelijk en hanteerbaar. Bij een – gedwongen – keuze tussen de huidige winter- of zomertijd, zal Duitsland waarschijnlijk een andere keuze maken dan Spanje en wellicht Frankrijk.  

 

De stoppen van het verzetten van de klok heeft diverse nadelige consequenties, economisch en maatschappelijk, terwijl er geen heldere voordelen zijn. Het voorstel moet daarom van tafel. Mocht dat niet gebeuren, en Nederland wordt verplicht tot een keuze, dan zal die keuze gebaseerd moeten zijn op een grondige weging van niet alleen de maatschappelijke, maar ook de economische impact.  

 

De bal ligt nu bij de Raad van de EU. De Europese transportministers zullen het voorstel opnieuw bespreken in juni. Nederland heeft vooralsnog geen standpunt ingenomen.   

 

Meer weten over waarom de afschaffing van de zomer- en wintertijd een slecht idee is? Lees hier de columnof luister de live radio uitzendingen terug op NPORadio1 en BNR Nieuwsradio 

 

Akkoord in het EP over collectieve schadeclaims 

Afgelopen maandag hebben de leden van het Europees parlement ingestemd met het voorstel van de Commissie over de afwikkeling van massaschade in collectieve acties. Met de nieuwe richtlijn moeten groepen Europese consumenten gemakkelijker gezamenlijk massaschade kunnen claimen wanneer zij door dezelfde gebeurtenis schade hebben geleden. Belangenorganisaties kunnen namens een groep gedeputeerden een collectieve schadeclaim indienen.  

'Goede regulering is belangrijk om wildgroei van claimorganisaties die het indienen van massaschadeclaims als business model zien, te voorkomen.'Vertrouwen bij consumenten is essentieel voor het goed functioneren van de markt. Goede regels om de rechten van de consumenten te beschermen zijn dan ook van groot belang. Daarbij moet wel ook misbruik van het systeem van collectieve acties ten alle tijden voorkomen worden. Goede regulering is belangrijk om wildgroei van claimorganisaties die het indienen van massaschadeclaims als business model zien, te voorkomen.  

 

De Raad heeft voorlopig nog geen positie ingenomen over dit voorstel. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.