Cybersecurity hoog op Europese agenda

28-02-2019

De interne markt gaat niet alleen over de handel in goederen of het traditionele dienstenverkeer. In toenemende mate vraagt het bedrijfsleven aan de EU om ook het vrije verkeer van data beter te faciliteren. Op die manier kan de digitale economie optimaal worden benut. Daarvoor worden verschillende stappen in de EU gezet. Zo is er vorig jaar een nieuwe Europese wet aangenomen die het vrije verkeer van niet-persoonsgegevens vergemakkelijkt en stimuleert de Europese Commissie de EU-lidstaten om infrastructuur voor draadloze internetverbindingen te verbeteren.  

 

Betrouwbaar dataverkeer 

Tegelijkertijd moet dataverkeer niet alleen snel, maar ook betrouwbaar zijn. Cyberaanvallen op bedrijven en andere organisaties zijn een risico. Volgens het World Economic Forum zijn cybervallen in 2018 wereldwijd toegenomen. Dat vormt onder andere een gevaar voor de vitale infrastructuur (bron). Nederlandse bedrijven maken zich zorgen over de impact ervan op hun activiteiten. Cybersecurity is daarom in toenemende mate een prioriteit, zeker nu de digitalisering voortschrijdt. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor beleidsmakers op nationaal en Europees niveau.  

 

In september 2017 kwam de Europese Commissie naar buiten met haar strategie om cybersecurity in de EU te versterken. Inmiddels heeft de EU een akkoord bereikt en zullen er Europa-breed betere voorwaarden komen voor de beveiliging van digitale producten en diensten. Zo wordt het Europese cybersecurityagentschap versterkt met een verdubbeling van het budget.  

 

Certificering voor digitale producten en diensten

Ook onderdeel van nieuwe Europese wetgeving op cybersecuritygebied is certificering voor digitale producten en diensten. Het doel is om Europa-wijd betere voorwaarden te kunnen scheppen voor de beveiliging van en het consumentenvertrouwen in digitale diensten en producten. Voor Nederlandse bedrijven is dit een goede ontwikkeling. Het is echter belangrijk dat bedrijven zelf aan het begin van die ontwikkeling staan. De expertise die er binnen Nederlandse ondernemingen bestaat moet volop worden gebruikt. Zo’n aanpak dient ook te voorkomen dat EU-certificering de kwaliteit van Nederlandse vereisten voor certificering nadelig beïnvloedt. 

 

De expertise die er binnen Nederlandse ondernemingen bestaat moet volop worden gebruikt.

Europese samenwerking

De Europese samenwerking op het gebied van cybersecurity wordt ook versterkt als gevolg van de implementatie van de richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging (NIB-richtlijn). Deze richtlijn is de vroegste vorm van Europese cybersecuritywetgeving en stelt onder andere beveiligingseisen voor bedrijven in de vitale infrastructuur en digitale dienstenaanbieders. Informatie-uitwisseling over cyberdreigingen tussen EU-lidstaten vindt ook dankzij deze richtlijn plaats. De EU zet zich dus stevig in voor Europese samenwerking op het gebied cybersecurity. En dat is hard nodig voor een veilig digitaal Europa, zowel voor bedrijven als voor de hele maatschappij. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.