Conferentie over kankerverwekkende stoffen

17-05-2016

Het Nederlandse Voorzitterschap van de Europese Raad zal van 23 tot 25 mei in Amsterdam een conferentie organiseren over kankerverwekkende stoffen. De doelstelling van de conferentie is om commitment van de Europese lidstaten en van werkgevers en werknemers te krijgen om te komen tot harmonisatie van grenswaarden van kankerverwekkende stoffen in de Europese Unie. De Europese Commissie wil daarom werken aan uitbreiding van de lijst met kankerverwekkende stoffen die behoort bij de Europese richtlijn daarover. De Europese Commissie zal daartoe dit jaar voorstellen om 25 stoffen aan de lijst toe te voegen. De Commissie heeft aangekondigd dit in twee delen te doen. De voor te stellen grenswaarden zullen vermoedelijk overeenstemmen met de grenswaarden die het Raadgevend Comité in Luxemburg op voorstel van de werkgroep chemische stoffen aan de Europese Commissie heeft geadviseerd. De door de Europese Commissie voor te stellen grenswaarden zijn bindende grenswaarden. Dit wil zeggen dat EU-lidstaten wel strenger mogen zijn dan de Europese bindende grenswaarde. Werkgevers willen uitgaan van de best haalbare grenswaarde. Belangrijk is dat er wordt toegewerkt naar een Europees niveau van grenswaarden. Werknemers zullen dan in de hele Europese Unie onder dezelfde bescherming vallen. Intussen zal worden geprobeerd om zoveel mogelijk informatie tussen de EU-lidstaten uit te wisselen om een praktische en uitvoerbare aanpak te kunnen realiseren. Ten slotte zal dit ook betekenen dat de nationale gezondheidsinstituten meer op Europees niveau in het Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) gaan samenwerken.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.