Commissie wil met herziening btw-regels fraude in de EU tegengaan

15-11-2017

De Commissie heeft vorige maand een pakket met voorstellen voor nieuwe btw regels gelanceerd. Eén van de redenen waarom de Commissie de voorstellen heeft gedaan is omdat de huidige regels als tijdelijke oplossingen bedoeld waren, maar ondertussen al meer dan 20 jaar oud zijn en nooit herzien. Hierdoor is het huidige systeem niet in staat de hedendaagse uitdagingen van de globale, digitale en mobiele economie goed aan te kunnen. De Commissie stelt dat er meer dan 150 miljard euro per jaar verloren gaat, waarvan 50 miljard door grensoverschrijdende btw fraude. De voorgestelde regels zou dat bedrag met 80% moeten terugschroeven.

 

Het eerste zogenaamde ‘fair taxation’ pakket omvat een fundamentele verandering in het huidige btw systeem. Grensoverschrijdende handel in goederen tussen lidstaten zou voortaan namelijk ook belast moeten worden, net zoals bij binnenlandse handel. Andere concrete voorstellen van de Commissie zijn dat:

 

  • Belasting geheven moet worden op grensoverschrijdende handel tussen bedrijven in de EU.
  • Een one-stop-shop het voor bedrijven gemakkelijker moet maken om aan btw verplichtingen te voldoen. In plaats van te hoeven registeren in elke lidstaat waar het bedrijf actief is, kunnen btw zaken geregeld worden via één online web portaal.
  • Het definitieve systeem voortaan het ‘bestemmingsland’ beginsel zal hanteren. Daarbij wordt er uitgegaan van een heffing van btw op consumptie van goederen en diensten in het land van bestemming.

 

Het volgende pakket met voorstellen omtrent de btw wordt aan het einde van deze maand verwacht. Daarin zullen naar verwachting regels worden voorgesteld om btw regels te versimpelen voor het MKB. Daarnaast zal er ook een commissievoorstel worden uitgebracht waarin regels voor het vaststellen van btw tarieven worden uiteengezet.

 

De huidige voorstellen zijn gestuurd naar het Europees Parlement voor consultatie. Het blijft echter aan de ministers in de Raad om tot een unanieme overeenstemming te komen over de voorstellen. VNO-NCW en MKB-Nederland houden de ontwikkelingen in de gaten en zijn actief betrokken bij de discussies die binnen BusinessEurope gevoerd worden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.