Commissie wil EU start-up vriendelijker maken

15-12-2016

Op 22 november publiceerde de Commissie het start-up en scale-up initiatief. Het initiatief is onderdeel van de Interne Markt Strategie die oktober vorig jaar werd gepubliceerd door de Commissie. De hoofddoelen van het start-up en scale-up initiatief zijn:

- Het wegnemen van interne markt barrières voor start-ups en scale-ups;

- Het creëren van betere kansen voor partnerschappen, commerciële kansen en kwaliteiten voor start-ups en scale-ups;

- Het faciliteren van toegang tot financiering voor start-ups en scale-ups.

 

In het initiatief worden een aantal obstakels voor opstartende en uitbreiende ondernemingen genoemd, zoals beperkte financieringsmogelijkheden, regelgevende en administratieve compliance vereisten, het verbinden van de juiste partners en het vinden van de juiste markten en gekwalificeerde werknemers. De Commissie heeft deze obstakels geïdentificeerd door middel van een openbare consultatie. Daarvoor stelt de Commissie op verschillende gebieden een aantal oplossingen voor.

 

Welke oplossingen?

Voor barrières voor grensoverschrijdende levering van goederen en diensten komt de Commissie ten eerste met een voorstel voor een Single Digital Gateway, naar verwachting in het voorjaar van 2017. Hiermee zouden ondernemers alle informatie die nodig is om grensoverschrijdend te handelen binnen de EU via één digitaal toegangspunt moeten kunnen terugvinden.

 

Omdat faillissementsprocedures vaak ongekend lang duren en weinig ruimte overlaten voor een “tweede kans”, worden veel ondernemers afgeschrikt om een bedrijf op te starten of uit te breiden. Om dit tegen te gaan, heeft de Commissie een faillissementsrichtlijn voorgesteld die:

- Een vroegtijdig waarschuwingsmechanisme garandeert en raamwerken voor herstructurering van bedrijven in lidstaten beschikbaar stelt;

- Een tweede kans regime in werking stelt voor eerlijke ondernemers;

- De effectiviteit van herstructurerings- en insolventieprocedures vergoot.

 

De Commissie wil in 2017 verder een initiatief aannemen dat het gebruik van digitale technologieën in de levensloop van een bedrijf zal faciliteren.  Daarnaast wil de Commissie een initiatief aannemen voor grensoverschrijdende fusies en opsplitsingen.

Op het gebied van openbare aanbestedingen wil de Commissie maatregelen om

1) innovatieve aanbesteding te stimuleren via hulp en richtlijnen;

2) netwerken op te bouwen voor publieke innovatie aanbestedingen en om toegang tot risicovolle financiering te verbeteren en

3) lidstaten te stimuleren om ambitieuze innovatie koopdoelen op te stellen.

 

Tot slot wil de Commissie actie op het gebied van intellectueel eigendomsrecht. Het is nu te moeilijk voor start-ups en scale-ups om intellectueel eigendomsrecht veilig te stellen binnen de EU, vanwege gebrek aan informatie en expertise. Hierdoor kunnen ondernemers vaak niet profiteren van de grote voordelen van hun innovatieve inspanningen. De Commissie stelt een aantal maatregelen voor om het gebruik van intellectueel eigendomsrecht door het mkb te stimuleren.

 

Meer informatie is terug te vinden op de website van de Commissie en van BusinessEurope. VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen het feit dat de Commissie wil werken aan het concurrentievermogen van de EU. De effectieve werking van het start-up en scale-up initiatief zal afhangen van een goede implementatie van de voorgestelde maatregelen. De werkgevers- en ondernemersorganisaties roepen daarom op om specifiek commentaar naar ons op te sturen. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.