Commissie publiceert aanbeveling over digitale aanpak corona

15-04-2020

De Europese Commissie wil een gemeenschappelijke Europese aanpak bewerkstelligen ten aanzien van het gebruik van mobiele applicaties en mobiele data voor het monitoren en tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Steeds meer lidstaten geloven dat digitale tools een belangrijke rol kunnen spelen bij het opheffen van isoleringsmaatregelen. Daartoe richt de Commissie zich nu op het vaststellen van een Europese digitale toolbox, die moet zorgen dat de gebruikte tools in lijn zijn met EU-wetgeving en internationaal op elkaar aansluiten.

 

Apps en data

De toolbox moet in samenwerking met de lidstaten worden vastgesteld en uit twee verschillende dimensies komen te bestaan. Ten eerste richt de Commissie zich op een gecoördineerde pan-Europese aanpak voor het gebruik van mobiele applicaties die burgers in staat stelt om doeltreffende en meer doelgerichte maatregelen te treffen op het gebied van sociale onthouding. Ten tweede moeten geaggregeerde en geanonimiseerde mobiele locatiegegevens bijdragen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese aanpak voor het modelleren en voorspellen van de ontwikkeling en verspreiding van het virus.

 

Privacy

BusinessEurope geeft aan dat de ontwikkeling van de toolbox op zeer korte termijn van groot belang is en dat de eerste prioriteit daarbij bij de mobiele applicaties moet liggen. Op het gebied van privacy stelt BusinessEurope dat persoonlijke data alleen in gebruik moeten worden genomen daar waar dat noodzakelijk is voor de bestrijding van de crisis. Bovendien mag de data niet voor andere doeleinden worden gebruikt en moet deze vernietigd worden wanneer het publieke doel van het gebruik niet meer opweegt tegen de beperkende privacy waarborging.

 

Duidelijkheid

In haar statement over de digitale aanpak van het virus gaf BusinessEurope al eerder aan dat de Commissie meer duidelijkheid moet verschaffen over de wijze waarop de Europese privacywetgeving geïnterpreteerd dient te worden in het kader van de coronacrisis, omdat lidstaten dat al op verschillende manieren doen. Daar lijkt de Commissie nu gehoor aan te geven. Didier Reynders, Eurocommissaris voor Justitie, gaf deze week, in dialoog met het European Policy Center, aan dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming wel degelijk beschikt over clausules voor uitzonderlijk situaties zoals de huidige, maar dat er pas in een crisissituatie een uitgekristalliseerd framework voor crises ontstaat.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.