Commissie presenteert plannen voor groene economie en kapitaalmarktunie

20-03-2018

Op 8 maart presenteerde de Europese Commissie een pakket van wetgeving en actieplannen om de Europese economie te verduurzamen. Met het pakket hoopt de Commissie de financiële industrie radicaal te veranderen, mede om de doelstellingen uit het Parijs akkoord te halen.

 

Het belangrijkste element uit het pakket is het actieplan voor duurzame financiering. Het plan is mede gebaseerd op de aanbevelingen uit de studie van een expertgroep over hoe de financiële sector kan worden ondersteund in de transitie naar een koolstofarme economie, en de studie bevat een aantal concrete plannen. Zo wil de Commissie een classificatiesysteem (taxonomie) opzetten om duidelijkheid te scheppen over wat gedefinieerd kan worden als een duurzame investering. Vervolgens wil de Commissie ook werken aan de ontwikkeling van een EU label voor groene investeringen. Dat zou het voor investeerders makkelijker moeten maken om investeringen die voldoen aan de groene en koolstofarme criteria te identificeren. Deze twee elementen hangen sterk samen met de prudentiële vereisten voor banken en verzekeraars. De Commissie gaat na of het mogelijk is op de kapitaaleisen aan te passen voor banken die investeren in duurzame projecten, mits dit gerechtvaardigd is vanuit een risicoperspectief. Een ander plan van de Commissie gaat over vereisten van banken en verzekeraars om klanten te adviseren over duurzame investeringen.

 

Een ander groot deel van het pakket om de kapitaalmarktunie te versterken heeft betrekking op de financiële diensten, ook wel FinTech genoemd. Met het plan wil de Commissie nieuwe technologieën beschikbaar stellen voor de financiële diensten terwijl ook de markten veiliger moeten worden. De Commissie gaat een EU FinTech laboratorium organiseren waarbij autoriteiten samen kunnen komen en werken aan technologische ontwikkelingen en oplossingen. In een EU-blockchainwaarnemingscentrum wordt gewerkt aan een strategie voor distributed ledger-technologie en blockchain voor alle sectoren van de economie. De Commissie zal verder een concept presenteren met best practices op het gebied van ‘regulatory sandboxes’. Tot slot bevat dit deel van het pakket een voorstel voor een verordening inzake crowdfunding. Het doel van de verordening is om gemeenschappelijke regels rondom crowdfunding uiteen te zetten zodat platforms makkelijker hun diensten in de hele EU kunnen aanbieden.

 

In aanvulling op deze initiatieven kwam de Commissie maandag 12 maart met extra voorstellen om de kapitaalmarktunie te vervolmaken. Er is onder andere een richtlijn ter tafel gebracht over gedekte obligaties (covered bonds). De regels voor deze gedekte obligaties verschillen per lidstaat en de Commissie beoogt de regels daarom te stroomlijnen. Verder wil de Commissie ook dat beleggingsfondsen makkelijk over de grens kunnen gaan. Het verschil in bestaande regelgeving is wederom een heikel punt dat de Commissie wil aanpakken.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland houden de ontwikkelingen op het gebied van de kapitaalmarktunie in de gaten, mede via onze Europese werkgeverskoepels, en geven updates bij verdere ontwikkelingen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.