Commissie pleit voor modernisering EU-auteursrechten

16-11-2016

Op 14 september presenteerde de Europese Commissie een nieuw pakket voor de modernisering van EU-auteursrechten. Het hoofddoel van dit pakket aan nieuwe wetgeving is het verzekeren van een soepele werking van het EU auteursrechtelijk kader in een digitale eengemaakte markt. De modernisering krijgt vorm door vier voorstellen. De twee belangrijkste voorstellen zijn:

 

1) Een voorstel voor een verordening online omroep. Hiermee wil de Commissie het mogelijk maken dat TV- en radio-programma's van omroeporganisaties in de EU grensoverschrijdend online toegankelijk worden.

2) De richtlijn auteursrechten in de digitale markt.

 

Online omroep 

Met de verordening online omroep wil de Commissie het mogelijk maken dat beschermde content in de EU grensoverschrijdend online toegankelijk wordt, waarbij de focus ligt op TV- en radioprogramma’s, Europese audiovisuele werken en cultureel erfgoed. Dit wil de Commissie doen door het EU-auteursrechtelijke kader te hervormen. Het huidige kader voor online uitzendingen en uitzendingen die niet via de kabel gaan, is complex en onduidelijk, aldus de Commissie.

 

Auteursrechten

Voor de richtlijn auteursrechten in de digitale markt heeft de Commissie drie subdoelen opgesteld:

1) Modernisering van EU-regels voor de belangrijkste uitzonderingen en beperkingen in onderzoek, onderwijs en cultureel erfgoed;

2) Het faciliteren van licenties om toegankelijkheid tot content te vergemakkelijken;

3) Het bereiken van een goed werkende markt voor auteursrechten waar rechthebbenden op een eerlijke wijze kunnen onderhandelen met- en licenties verlenen aan exploitanten.

 

Doel van de modernisering

De richtlijn bevat verschillende voorstellen, die uiteenlopende doelgroepen zullen raken. De Commissie stelt ten eerste een aantal nieuwe uitzonderingen voor de in de richtlijn: voor tekst- en dataminingtechnologieën op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voor illustratie bij onderwijs in de digitale omgeving en voor het behoud van cultureel erfgoed. Om een goed werkende markt voor auteursrechten te bereiken, wil de Commissie een naburig recht voor persuitgevers invoeren. Het beoogde doel is om de rechtszekerheid en hun onderhandelingspositie versterken.  Ook wil de Commissie nieuwe regels voorstellen voor online diensten die toegang bieden tot grote hoeveelheden aan geüploade content. Rechthebbenden zouden het gebruik van hun content beter moeten kunnen bewaken. Eveneens wil de Commissie nieuwe regels die transparantie voor auteurs en artiesten verbeteren om zodoende toepasselijke en eerlijke beloningen te verzekeren.

 

Consultatie en contact

VNO-NCW en MKB-Nederland volgen de ontwikkelingen rondom het pakket. De rapporteurs in het Europees Parlement zijn aangewezen. De Nederlandse overheid opende kortgeleden een nationale consultatie over zowel de verordening als de richtlijn, waarbij de standpunten van belanghebbenden in overweging zullen worden genomen. VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren op 28 november een bijeenkomst in ons hoofdkantoor (Den Haag) over het EU-auteursrechtenpakket Alle geïnteresseerde leden kunnen zich hiervoor aanmelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inez Treffers.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.