Commissie kiest verkeerde aanpak met nieuw handhavingsinstrument 'SMIT'

20-09-2017

In mei dit jaar publiceerde de Europese Commissie een Compliance Package of nalevingspakket, als onderdeel van de Interne Markt Strategie. Dit pakket bestaat uit drie voorstellen: een wetgevend voorstel voor Single Digital Gateway, een wetgevend voorstel voor een Single Market Information Tool (SMIT) en een niet-wetgevend actieplan voor SOLVIT.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland uitten al eerder zorgen over het voorstel voor een SMIT. Dit nieuwe instrument zou de Europese Commissie bevoegdheden geven op verschillende terreinen (de interne markt, maar ook energie, transport, milieu en landbouw). Het stelt de Commissie in gelegenheid informatie van bedrijven op te vragen, om zodoende te bewaken dat interne markt regels correct worden nageleefd. Dat doel is op zichzelf te verwelkomen. Fragmentatie van de interne markt moet beter worden voorkomen en wangedrag moet worden tegengehouden. Dit gebeurt echter al via bestaande instrumenten, zoals het EU-mededingingsrecht. Het is de vraag of dan een nieuw, vergaand instrument zoals de SMIT, het juiste middel is om deze problematiek aan te pakken. De SMIT informatieverzoeken kunnen leiden tot hoge lasten en risico’s voor bedrijven, wanneer zij gevoelige bedrijfsinformatie moeten vrijgeven aan de Commissie, zonder dat hier een duidelijke rechtvaardiging of afbakening bij hoort. Tot slot zijn het in veel gevallen de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor fragmentatie, doordat zij disproportionele wetten of eisen invoeren die het vrije verkeer kunnen belemmeren. Daar zou de Commissie zich in eerste instantie op moeten richten.  

 

Onze Duitse zusterorganisatie BDI schreef al een kritische position paper over de SMIT. Europese werkgeverskoepel BusinessEurope verstuurde verschillende brieven naar de Commissie en werkt nu eveneens aan een nieuw paper.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.