Commissie bereidt ambitieuze klimaatstrategie voor

13-09-2018

De Europese Commissie (EC) heeft op 17 juli een openbare consultatie gelanceerd over een langetermijnstrategie voor het terugdringen van broeikasemissies in de EU. De strategie, die mede op basis van de reacties zal op moeten worden gesteld, beoogd een lange termijn visie voor een moderne Europese economie die kansen en uitdagingen die decarbonisering met zich mee brengt.

 

Het gaat meer specifiek om meningen en visies op het gebied van de technologische en sociaaleconomische aspecten van verduurzaming en lange termijn reductie van broeikasgassen. Daarnaast wil de EC data verzamelen over de aanjagers van transitie en innovatie alsmede de barrières. Op basis van deze raadpleging hoopt de EC verschillende aspecten van de strategie te kunnen bepalen, zoals het ambitieniveau, het type transitie dat nodig is en cruciale acties om deze transities te vervullen. De EU Energie Unie en de bijbehorende voorstellen die de afgelopen jaren zijn gepresenteerd en het Parijsakkoord uit 2015 zullen de basis vormen voor het toekomstige beleid van de EC. Tegelijkertijd is het doel van de EC om een brede, ambitieuze strategie neer te zetten en daarin verschillende aspecten mee te nemen: decarbonisering van industriële productie, de transport sector, de bebouwde omgeving en landontginning. De Europese Raad deed eerder dit jaar een oproep aan de EC om een lange termijn strategie voor het terugdringen van broeikasemissies te ontwikkelen.

 

Het is nog tot 9 oktober 2018 mogelijk om op de openbare raadpleging te reageren.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.