Circulaire economie: in gesprek met Europese beleidsmakers

17-05-2016

Wereldwijd is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Om duurzaamheid ook in de Europese Unie te waarborgen moet op een slimme en duurzame manier gebruik worden gemaakt van hulpbronnen. Het lineaire model waarop de economie eerder was gebaseerd is niet langer geschikt: veel natuurlijke hulpbronnen zijn beperkt en raken uitgeput. Daarom moet een ecologisch en economisch duurzame manier worden gevonden voor het gebruik van producten en grondstoffen. Voor dit doel presenteerde de Europese Commissie in december een pakket voor de overgang naar een Europese circulaire economie. 

Circulaire economie
Circulaire economie is erop gericht de waarde van producten en materialen zo lang mogelijk te behouden. Daarnaast worden afval en het gebruik van grondstoffen geminimaliseerd. Grondstoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt, zodat ze opnieuw van waarde zijn in de economie. Circulaire economie stimuleert innovatie waardoor weer een concurrentievoordeel kan worden behaald. Dit draagt ook bij aan de werkgelegenheid en de bescherming van mens en milieu. Ook voor de consument zijn duurzame en innovatieve producten gunstig: hun levenskwaliteit verbetert en zij kunnen geld besparen.

Evenement
Op dinsdag 24 mei organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland een evenement over Circular Economy gericht op beleidsmakers in Brussel. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met drie zusterorganisaties: de Confederation of Danish Industry (DI), de Confederation of Finnish Industries (EK) en de Confederation of Swedish Enterprise (SN).

Het doel van de bijeenkomst is om op basis van concrete voorbeelden uit de praktijk van het bedrijfsleven de belemmeringen en kansen van de circulaire economie voor bedrijven te bespreken met Eurocommissaris Jyrki Katainen (Jobs, Growth, Investment and Competitiveness), de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Nederlandse Voorzitterschap.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.