ChristenUnie: 'Eerst handhaving beter regelen, dan pas nieuwe Europese wetten'

14-02-2019

'De regels komen uit Europa. Maar de toepassing en handhaving verschilt vaak enorm van land tot land. Laten we dus nu eerst eens een eerlijke handhaving regelen voordat we weer met nieuwe wetten komen', zegt Peter van Dalen, lid van het Europees Parlement namens de ChristenUnie, over het belang van de interne markt.

 

Waarom is de interne markt belangrijk voor het Nederlandse bedrijfsleven?

'Nederland is een klein land en de Nederlandse markt is, hoewel interessant, ook vrij beperkt voor ambitieuze ondernemers. Nederlanders kijken al eeuwenlang over de grens. De EU heeft een binnenmarkt en een rechtskader gecreëerd, dat ondernemers enorm veel kansen biedt over de grens. Volgens het CBS levert de Europese Binnenmarkt iedere Nederlander gemiddeld een maandsalaris extra op. En nu de Europese Unie een gegeven is, is het ook een alledaagse realiteit voor het Nederlandse bedrijfsleven. Mededinging, vrij verkeer van werknemers, publieke aanbestedingen en nog veel meer zaken, vaak ook sectorspecifiek, worden in Brussel geregeld. Daar is Nederland goed vertegenwoordigd en ik raad ondernemers ook altijd aan om actief de ontwikkelingen in Brussel te volgen en er dicht bij te zitten', aldus Van Dalen.

'Mijn tip: Volg altijd actief de ontwikkelingen in Brussel en er vooral dichtbij'

Waar bent u het meest trots op wat u heeft bereikt in de EU?

'Trots en bereiken zijn mooie woorden, maar ik kies liever voor woorden als dankbaar en onder de aandacht brengen. De Eurofractie ChristenUnie vindt bijvoorbeeld dat handel en mensenrechten hand in hand moeten gaan. In al onze handelsverdragen staan bepalingen over de mensenrechten, dat kúnnen en mógen geen dode letters zijn', beklemtoont Van Dalen die al bijna 10 jaar ervaring heeft als Europarlementariër 'En dat heeft soms ook resultaat, bijvoorbeeld in de relatie met Pakistan. We zijn dankbaar dat Asia Bibi is vrijgesproken en dat het druk zetten via de handelsrelatie daar mogelijkerwijs aan heeft bijgedragen.'

'Nederland moet blijven hameren op vernieuwing, ook met het oog op de klimaatverandering'

Wat is uw ambitie voor de nieuwe termijn van het EP?  

'Veel meer mogelijkheden en ruimte creëren voor innovatie, vernieuwing en startups in het Nederlandse bedrijfsleven. De Nederlandse visserij is een zeer innovatieve sector, weet alle nieuwe duurzame technieken te ontwikkelen. Maar wordt ook regelmatig door andere EU-landen en door de EU zelf stilgezet of vertraagd. Dat gaat ten koste van innovatie en ondernemerschap. Nederland moet blijven hameren op vernieuwing, ook met het oog op de klimaatverandering. De EU moet buiten 'haar box' gaan denken en ook het bedrijfsleven moet innoveren. Daar liggen grote uitdagingen', aldus Van Dalen.

'De toepassing en handhaving van Europese regels verschilt vaak enorm van land tot land'

Wat moet de EU volgens u nu echt regelen voor ondernemers?

'Nou dat moet u natuurlijk eigenlijk aan de ondernemers zelf vragen! Maar als ik dan toch een antwoord moet geven: handhaving en een gelijk speelveld. Een heleboel regels voor ondernemers komen uit Brussel. Of het nu om rij- en rusttijden in het vrachtvervoer gaat, voor subsidieregels voor landbouwers, of regels voor aanbestedingen in het publieke domein, de regels komen uit Europa. Maar de toepassing en handhaving verschilt vaak enorm van land tot land. Die klacht hoor ik heel vaak van ondernemers, vertelt Van Dalen. 'We hebben allemaal baat bij de Europese eengemaakte markt. Maar dan moet dat gelijke speelveld wel worden gegarandeerd! Dus waar ik me in het Europees Parlement altijd voor inzet, is om nu eerst eens een behoorlijke en eerlijke toepassing en handhaving te regelen, voordat we weer met nieuwe wetten komen.'

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.