CETA: Uitdagingen in het ratificatieproces

21-09-2016

Op 5 juli heeft de Europese Commissie de tekst voor het nieuwe handelsverdrag tussen de EU en Canada, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), overgedragen aan de Europese Raad. Aangezien de Europese Commissie, op aandrang van de lidstaten, heeft besloten dat het gaat om een mixed agreement zal de Raad unaniem moeten beslissen over het ondertekenen van het verdrag. Hierna kan het verdrag worden overgedragen aan het Europese Parlement en worden geratificeerd door de lidstaten.

Commissie Voorzitter Juncker noemde de CETA vorige week in zijn State of the European Union speech het beste en meest progressieve handelsakkoord dat de EU ooit heeft gesloten. Het akkoord is zeker ook goed voor Nederland. Een sterke Nederlandse en Europese economie, met werkgelegenheid voor iedereen,  is niet alleen afhankelijk van de interne markt maar ook zeker van een open, progressieve en gebalanceerde benadering van handelspolitiek. Om in de toekomst economische groei en banen te blijven creëren in Nederland en Europa moeten we open staan voor onze handelspartners.

De inhoud
CETA verminderd invoerrechten wat kan zorgen voor 25% meer handel in goederen en services tussen Canada en de EU. Het verbetert ook de Europese concurrentiepositie ten opzichte van de Verenigde Staten, die al gebruik konden maken van deze voordelige regeling. Wederzijdse erkenning van professionele kwalificaties zal het makkelijker maken voor Europeanen om in Canada te werken. Daarnaast worden intellectuele eigendommen beschermd volgens de hoge Europese standaard. Ook producten met een specifieke geografische herkomst worden beschermd in de overeenkomst. CETA levert Europa en Canada jaarlijks 26 miljard euro aan nieuwe handel en honderdduizenden banen op. Het zal voordelen opleveren voor bedrijven, werknemers en consumenten aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.

Canada heeft aangegeven CETA volledig te ondersteunen en uit te kijken naar de samenwerking met de Europese Unie. In de EU staan nog niet alle neuzen de zelfde kant op. Het succesvol implementeren van CETA is echter ook cruciaal voor toekomstige handelsverdragen en de positie van Europa in de wereld. Vertraging bij de ratificatie zou het signaal geven dat de EU niet langer instaat is om toegevoegde waarde te leveren op een van de belangrijkste terreinen.

Timeline
Deze week (22 en 23 september) zullen de ministers van buitenlandse zaken bijeen komen om CETA te bespreken. Dat zal ook gepaard gaan met demonstraties tegen CETA en TTIP. Op 18 oktober zal CETA worden besproken door de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen in de Europese Raad. Als dit alles voorspoedig verloopt zal er op 27 oktober een top worden georganiseerd voor de EU en Canada om het verdrag te ondertekenen. Hierna zal het Europees Parlement in een plenaire zitting stemmen om toestemming te geven om over te gaan tot ratificatie.

Geschreven door Corien van Pinxteren

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.