CETA – Geduld is een schone zaak

16-11-2016

Op 30 oktober werd eindelijk het EU-Canada verdrag, CETA, ondertekend na twee weken door de Belgische regio Wallonië in limbo te zijn gehouden. Aangezien CETA als mixed agreement is aangemerkt moet niet alleen de EU het ondertekenen en ratificeren, maar ook de 28 lidstaten. Na een week van politiek spel en mediacircus zijn de Belgen uiteindelijk aan boord gekregen door het opstellen van een Joint Interpretative Instrument.

 

Interpretatie door lidstaten

Dit instrument was eerder in oktober al opgesteld in samenspraak met de Canadese autoriteiten om een aantal zorgen bij de oppositie weg te nemen. Dit instrument is een wettelijk bindende tekst volgens de Artikel 31 van de Weense Conventie, maar brengt geen veranderingen aan in het verdrag. Het beschrijft hoe verschillende onderdelen van het CETA-verdrag geïnterpreteerd moeten worden, met name in relatie tot de geschillenbeslechting tussen investeerders en staten en de zorgen omtrent negatieve gevolgen van dit systeem op het recht tot regelgeving van de overheid.  Het stelt dat de EU en Canada nog steeds het recht zullen hebben om doelen te stellen op het gebied van gezondheid, educatie en milieu. Daarnaast zal CETA-standaarden op het gebied van voedselveiligheid, consumentenbescherming, gezondheid en milieu niet verlagen. Ook onderstreept het dat het ICS een onafhankelijk, onpartijdig en permanent investeringstribunaal is dat strikte kwalificaties vereist en zich houdt aan de ethische standaarden van de leden van het tribunaal. Geen van deze elementen is revolutionair en ze waren allemaal al duidelijk in de CETA-tekst.

 

Aanvullende verklaringen 

Naast het Joint Interpretative Instrument hebben de EU-lidstaten en de EU-instituten ook 38 verklaringen en declaraties opgenomen. Deze verklarende teksten zijn echter niet bindend maar geven een verklaring over de interpretatie van de tekst door de betreffende lidstaat of EU-instituut. Sommige bevestigen bijvoorbeeld dat CETA geen verandering zal aanbrengen in het beleid ten aanzien van genetisch gemodificeerd voedsel.

 

De hobbelige weg vooruit

CETA is nu ondertekend maar heeft nog een hobbelige weg te gaan. De 28 lidstaten (en daarmee 38 parlementen) moeten het verdrag nog ratificeren. Voor dat dit kan gebeuren moet eerst het Europese Parlement nog toestemming geven. Uit het verleden weten we dat het jaren kan duren voor een mixed agreement is geratificeerd. Om te voorkomen dat we nog jaren moeten wachten op de voordelen van het verdrag treden dit soort verdragen vaak voorlopig in werking: provisional application. Alleen de onderdelen die onder de competentie van de EU vallen zullen in werking treden. Hoe lang het verdrag onder voorbehoud in werking kan zijn in niet gedefinieerd. Echter, als het ratificatieproces mislukt zal het verdrag niet langer voorlopig in werking mogen blijven. Dit zou betekenen dat het verdrag permanent heeft gefaald. In dit opzicht is het Nederlandse ‘nee’ tegen het Oekraïne verdrag belangrijk omdat hier gezocht wordt naar een oplossing om het verdrag in werking te houden.

 

Om te eindigen met een Canadees spreekwoord:

“Patience is a tree whose root is bitter, but its fruit is very sweet”. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.