Carcinogenenrichtlijn moet gericht zijn op best haalbare grenswaarde

31-01-2017

De carcinogenenrichtlijn wordt herzien. De Europese Commissie was van plan om in 2016 25 carcinogene stoffen aan de lijst van de richtlijn toe te voegen. In mei 2016 stelde de Europese Commissie in een eerste tranche voor om 13 carcinogene stoffen aan de lijst toe te voegen. In november werden er nog eens 5 stoffen aan toegevoegd. Het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op het werk adviseert de Europese Commissie over de grenswaarde van de betreffende stof. Dat zorgvuldig proces dreigt nu verstoord te worden omdat het Europees Parlement daaraan voorbij dreigt te gaan om met veel lagere grenswaarden te komen. Daardoor komt de haalbaarheid ernstig in gevaar.

 

De best haalbare grenswaarde moet het doel blijven waardoor een door alle partijen gewenst houdbaar grenswaardenbeleid op EU-niveau kan worden gerealiseerd.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.