BusinessEurope: 'Niemand zal de vierde industriële revolutie stoppen'

09-05-2019

 

Column - Patrick Grant (BusinessEurope)

Geen enkel Europees bedrijf komt voor in de Top 25 van het zakentijdschrift Forbes. Naast Amerikaanse bedrijven staan er zes Aziatische bedrijven in de lijst. Nu de vierde industriële revolutie zich ontvouwt, moet Europa bezorgd zijn? Het 5G-tijdperk biedt connectiviteit en snelheden zoals nooit tevoren. Hardware is terug. Fysieke technologie zal naadloos verbonden worden met diensten die wereldwijd nieuwe oplossingen bieden: zelfrijdende auto’s en slimme huizen die beter in onze dagelijkse behoeften voorzien, stemherkenning en geavanceerde gezondheidszorg waarmee snel diagnoses worden vastgesteld en medische recepten worden voorgeschreven. Dat is nog maar het begin.


Waar staat Europa in de digitale revolutie?

In vergelijking met de VS en China bevindt de EU zich in een gefragmenteerde startpositie. De Unie gaat door met het liberaliseren van de interne markt omwille van haar eigen economie, maar dat is niet gemakkelijk. EU-lidstaten moeten samen tot oplossingen komen en dat wordt steeds moeilijker in het huidige politieke klimaat. Tegelijkertijd wacht de digitale omwenteling op niemand en liggen de economische en maatschappelijke kansen voor het oprapen. Zal Europa de teugels oppakken om met de digitale strijdwagen het strijdtoneel op te gaan – of zullen we simpelweg in het achterste peloton van de digitale toekomst terechtkomen? Behoedzaamheid is op zijn plaats: sommige wedijverende regio’s delen onze waarden, andere niet.

'Noodzakelijke financiering zal niet op ons continent worden ingezet als we niet kunnen laten zien dat het daarvoor een goede plek is.'

Een Europees antwoord is nodig

Europa zou er goed aan doen om te bouwen aan de eigen sterktes en (potentiële) successen. Historisch gezien zijn we economisch vaak succesvol geweest, maar we kunnen niet zelfgenoegzaam worden. De strategie van de digitale interne markt heeft onze industriële sector geholpen door het faciliteren van het vrije verkeer van gegevens. Binnenkort zullen machines niet-persoonsgegevens vrijelijk over grenzen heen kunnen verzenden. Daar zullen de maakindustrie, het transport en logistieke processen bij gebaat zijn. Toch is er meer nodig.

 

Een volledig Europees antwoord is essentieel om de groeiende bedreiging van industriële spionage tegen te gaan. Aanvallen op bedrijven worden steeds ingewikkelder. Dit is schadelijk voor winsten van bedrijven en zet ook banen op het spel. Het hindert Europees intellectueel eigendom waardoor Europa minder aantrekkelijk wordt om in te investeren. Noodzakelijke financiering zal niet op ons continent worden ingezet als we niet kunnen laten zien dat het daarvoor een goede plek is. Recent is Europees beleid voor cybersecurity-certificering er door gekomen die bedrijven aanmoedigt om aan basisbeveiligingsprincipes te voldoen, maar dat zal door de staat gefinancierde cybercriminaliteit niet effectief kunnen aanpakken. Een antwoord vanuit de publieke sector is nodig om deze vijandelijke acties te bestrijden.

'Het is nog nooit zo belangrijk als nu voor Europa geweest om het experimenteren met nieuwe technologie te faciliteren, zodat innovatie de ruimte krijgt.

Versterk het vertrouwen in digitale technologie

Het gaat niet alleen om het dienen van het vertrouwen van bedrijven en investeerders in de Europese economie. Ook het vertrouwen van burgers moet worden behouden. Databeleid dient ethisch-verantwoord te zijn. Europa staat vooraan als het gaat om het waarborgen van privacy sinds de Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) in werking is getreden. Bedrijven in heel Europa en daarbuiten hebben nu te maken met deze grote verandering. Het heeft zelfs effect op de positie van Europa in de wereld doordat de EU er zich mee kan onderscheiden. Alleen moeten we ongecoördineerd beleid voorkomen, dat zal niet aan de ontwikkeling van de data-economie ten goede komen.

 

Het aanhoudende debat over de voorgestelde e-privacyverordening laat zien dat er een verkeerde weg voor privacywetgeving in Europa gekozen. Het heeft wel een prijzenswaardig doel: het gelijke speelveld op het gebied van privacy tussen traditionele en nieuwe dienstverleners in digitale communicatie waarborgen. Toch als dit er doorheen wordt gejaagd en zoals het nu is voorgesteld, dan zal het een typisch voorbeeld zijn van hoe de EU een moker gebruikt om een noot te kraken.

 

Geef innovatie de ruimte

Het is nog nooit zo belangrijk als nu geweest om het experimenteren met nieuwe technologie te faciliteren, zodat innovatie de ruimte krijgt. De voordelen van digitale technologieën moeten worden bevorderd en wetgevende maatregelen moeten alleen ingezet worden als de markt faalt. Eerst moet de werking van de markt worden beoordeeld. Voordat nieuwe wetgeving wordt voorgesteld, moet worden gekeken of bestaande wetten voldoen. Bovendien kan in snel bewegende markten publiek-private samenwerking een betere oplossing voor opkomende problemen zijn. Op zo’n manier kan ook Europa’s kloof als het gaat om vaardigheden worden gedicht. 

'Niemand zal de vierde industriële revolutie stoppen.'

Investeer in mensen

Technologieën die met kunstmatige intelligentie tot stand komen zullen leiden tot meer efficiëntie, maar ook tot een beter evenwicht tussen werk- en privéleven en veiligere en meer voldoening gevende banen. Wat ook verbeterd kan worden is: openbaar vervoer, gezondheidszorg en grondstoffengebruik. Wel is het van belang dat Europa’s werknemers adequaat opgeleid worden voor deze transformatie. De private sector zal hieraan bijdragen door het stimuleren van een leven lang leren en het opwaarderen van vaardigheden. Investeringen uit de publieke sector zijn eveneens nodig om in mensen te investeren. Van vroeg digitaal onderwijs tot geavanceerde STEM-vaardigheden (STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics). Ook andere vaardigheden zullen belangrijk worden, zoals hoe belangrijke beslissingen te nemen. Dit moet worden gecoördineerd met andere soorten beleid, zoal voor mobiliteit van experts binnen de EU zodat talent overal beschikbaar is.

 

Samen sterker dan alleen

De Europese verkiezingen komen eraan. Ondertussen blijft de politiek onduidelijk over welke weg te begaan: local of global, natiestaat of federalisme. Niemand zal de vierde industriële revolutie stoppen. De EU heeft een goede start gemaakt door het beleid te veranderen. De Unie moet doorgaan met het bouwen aan haar eigen sterkte, maar ook leren begrijpen welke terreinen strategisch zijn om controle over de digitale economie te krijgen. Dit moet gecoördineerd gebeuren. Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt gaan, ga samen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.