Brexit: meer duidelijkheid, meer zorgen

30-01-2017

Op 17 januari hield premier May haar speech waarin zij de plannen van het Verenigd Koninkrijk voor Brexit verduidelijkte. Zij gaf aan uit de Interne Markt te zullen stappen, een nieuw handelsakkoord met de EU te willen afsluiten, geen gemeenschappelijk douanetarief te willen en wel de bulk van de EU-regelgeving te willen omzetten in Britse wetgeving. Overgangsregelingen wil zij alleen als onderdeel van het nieuwe vrijhandelsakkoord.

 

Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Interne Markt van de EU kan grote gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven. Deze gevolgen moeten in de onderhandelingen zo veel mogelijk vermeden worden en waar dat niet kan met ander beleid worden opgevangen. Het bedrijfsleven heeft belang bij enerzijds een zo onbelemmerd mogelijke wederzijdse markttoegang voor handel en investeringen, en anderzijds een gelijk speelveld zodat de concurrentieverhoudingen tussen Britse en Europese bedrijven gelijk is. Voor markttoegang en een gelijk speelveld is rechtszekerheid wezenlijk. Deze wordt slechts ten dele bereikt door de aangekondigde Great Repeal Act.

 

Voor markttoegang en gelijk speelveld is evenzeer wezenlijk dat er zo snel mogelijk een vrijhandelsakkoord komt tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Dit akkoord moet niet alleen markttoegang regelen, maar ook disciplines op staatssteun, mededinging en belastingbeleid, om het gelijke speelveld te bereiken.

 

Het is bepaald niet zeker dat de onderhandelingen over de nieuwe Free Trade Agreement (FTA) kunnen zijn afgerond op het moment dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt. Daarom is het essentieel dat er overgangsregelingen zijn tussen het moment van uittreden en het ingaan van de nieuwe FTA. Om te bewerken dat deze overgangsregelingen tijdig gereed zijn moeten ze deel uitmaken van het uittrede-akkoord op basis van artikel 50 Verdrag van Lissabon, en niet van de nieuwe FTA zoals de Britten willen. Als er geen overgangsregelingen gereed zijn ontstaat van de ene op de andere dag een zeer abrupte en in veel gevallen onwerkbare situatie. Dat is zeer nadelig voor bedrijven.

 

Het douaneregime zal ook deel uitmaken van de nieuwe FTA. Omdat de Britten hebben aangegeven geen gemeenschappelijk buitentarief meer te willen hebben samen met de EU lijkt het momenteel onvermijdelijk dat er weer douaneformaliteiten en douaneheffingen komen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dat is zeer ongewenst.

 

Nederland moet snel voortgaan met het in kaart brengen van de concrete belangen die spelen bij Brexit. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn daar samen met de overheid mee bezig.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.