Bedrijven bezorgd over detachering voor internationaal transport

13-12-2017

In de Europese Unie wordt de toegang tot de interne markt voor het vrachtvervoer over de weg herzien. Als het aan de Europese Commissie ligt zal naast de hervormde detacheringsrichtlijn nog een speciale regeling voor het internationale transport worden ingevoegd.

 

Invoering van detachering zou de concurrentiepositie van de Nederlandse transportsector ten opzichte van met name bedrijven uit EU-lidstaten met lagere loonkosten kunnen verbeteren. Toch uiten Nederlandse transportbedrijven hun zorgen over dit voorstel. Het zou namelijk betekenen dat het grensoverschrijdende vervoer zal worden belast met meer administratieve lasten die bovendien moeilijk zijn om te handhaven. Internationale vrachtwagenchauffeurs steken dagelijks meerdere grenzen over waardoor in de nieuwe situatie een verscheidenheid aan loon- en arbeidsvoorwaarden uit verschillende EU-lidstaten zal moeten worden nageleefd. Dat levert heel wat extra lasten op voor het uitbetalen van een maandsalaris. Daardoor is het niet alleen kostenverhogend voor bedrijven, het maakt het ook moeilijker om gedetacheerde werknemers in dienst te nemen terwijl er een tekort aan chauffeurs bestaat.

 

De herziening van bestaande wetgeving is onderdeel van een reeks aan beleidsvoorstellen van de Europese Commissie die bekend staan als het EU-mobiliteitspakket. Het eerste deel van dit pakket, waaronder detachering valt, zal naar verwachting in de loop van 2018 ter stemming worden gebracht in het Europees Parlement.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.