Bedrijfsleven stelt voorwaarden aan EU-certificering voor ICT-producten en –diensten

15-11-2017

In september 2017 kwam de Europese Commissie naar buiten met haar strategie om cybersecurity in de EU te versterken. Als onderdeel daarvan wordt voorgesteld om EU-certificering op het gebied van ICT-beveiliging in te voeren. Het doel is om Europa-wijd betere voorwaarden te scheppen voor de beveiliging van digitale producten en diensten.

 

Nederlandse bedrijven staan welwillend tegenover de gepresenteerde plannen. Wél stelt het bedrijfsleven belangrijke voorwaarden aan de uitvoering. Certificering die algemeen toepasbaar is zal niet werken. Daarom moet per type dienst of product, en afhankelijk van het risico, bekeken worden welk soort certificering kan worden opgesteld. Het is erg belangrijk dat bedrijven zelf aan het begin van die ontwikkeling staan. De expertise die er binnen Nederlandse ondernemingen bestaat moet daarom worden benut. Zo’n aanpak dient ook te voorkomen dat EU-certificering de kwaliteit van Nederlandse vereisten voor certificering negatief beïnvloedt.

 

Het huidige voorstel van de Europese Commissie voorziet dat het inzetten van EU-certificering omwille van cybersecurity op vrijwillige basis zal zijn. Bedrijven hechten hier grote waarde aan, omdat ze op deze manier de toepassing ervan in de praktijk kunnen testen. De plannen van de Europese Commissie zullen eerst in het Europees Parlement worden behandeld voordat de onderhandelingen met Raad van de Europese Unie van start gaan.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.