Algemene actualiteiten: klimaatneutraal 2050 en handel met Canada

09-05-2019

 

BusinessEurope wil klimaatneutrale economie in 2050 met juiste randvoorwaarden

Vorige week publiceerde BusinessEurope haar visie op het toekomstig EU-energie en klimaatbeleid. Kern van de inzet is de ambitie om naar een klimaat neutrale economie te gaan rond 2050, mits het juiste raamwerk met condities aanwezig is. Die ambitie wordt gekoppeld aan het Europees concurrentievermogen en leveringszekeringheid om zo de doelstellingen van de energie‑unie te verwezenlijken.

 

Om tot een klimaat neutrale EU-economie te komen in 2050 zijn wel de juiste randvoorwaarden nodig, zo benadrukt BusinessEurope. Dat behelst onder andere:

 

  1. Het erkennen van de verschillende uitgangsposities van lidstaten. Daarvoor is meer Europese coördinatie nodig om kosteneffectief beleid te implementeren.
  2. Voldoende ondersteuning in de ontwikkeling van innovatieve technologieën. Investeringen zijn daarom nodig middels een allesomvattend Europees industriebeleid.
  3. Convergentie van mondiale klimaat ambities. G20 landen moeten bijvoorbeeld meer samenwerken om kilmaatdoelstellingen te verwezenlijken.

 

Lees voor de overige randvoorwaarden en actiepunten het volledige rapport:

 

Investeringsrechtbank in handelsverdrag met Canada (CETA) niet in strijd met Europees recht

Sinds september 2017 is het vrijhandelsakkoord CETA, dat de EU en Canada zijn overeengekomen, grotendeels in werking getreden. Daardoor zijn bijna alle importtarieven in de handelsrelatie met Canada afgeschaft en hebben Europese bedrijven meer juridische zekerheid wanneer zij in Canada zakendoen.

 

Het Europese Hof van Justitie heeft nu bepaald dat de investeringsrechtbank die conflicten tussen ondernemingen en overheden moeten oplossen (Investment Court System, ICS), zoals overeengekomen in CETA, niet strijdig is met Europees recht. Het is wel degelijk een onpartijdig en onafhankelijk rechtssysteem.

 

In 2017 stelde België ICS ter discussie. Het parlement van Wallonië had bezwaar gemaakt, omdat het systeem te veel macht zou geven aan buitenlandse investeerders. Volgens het Europese Hof van Justitie zal ICS de democratie echter niet schaden: ‘de autonomie van de rechtsorde van de Unie’ is niet in het geding.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.