Wensen van het bedrijfsleven in Zuid-Holland

18-03-2019

Voor ondernemers in Zuid-Holland zijn de volgende thema's van belang:

  1. bereikbaarheid,
  2. onderwijs en arbeidsmarkt,
  3. toekomstbestendig ondernemerschap.

Vanuit deze thema's en binnen het kader van de provinciale taken en bevoegdheden vraagt VNO-NCW West namens haar ledenondernemers aan de provincie Zuid-Holland:

 

1. te investeren in het verbeteren van de fysieke bereikbaarheid,
2. gemeenten te faciliteren in hun beleid voor voldoende en goed geschoold personeel,
3a. fysieke ruimte voor bedrijven te creëren en
3b. de ontwikkeling naar een circulaire economie en energietransitie te versnellen.