Wensen van het bedrijfsleven in Noord-Holland

22-03-2019

Voor ondernemers in Noord-Holland zijn de volgende thema's van belang:

  1. bereikbaarheid en mobiliteit,
  2. onderwijs en arbeidsmarkt,
  3. toekomstbestendig ondernemerschap.

VNO-NCW West, de ondernemersvereniging in de Randstad, lobbyt bij de provincie Noord-Holland voor randvoorwaarden om succesvol te kunnen ondernemen. Daarin wordt nauw samengewerkt met de brancheverenigingen.

 

Binnen het kader van de taken en bevoegdheden van de provincie vraagt VNO-NCW West namens haar leden-ondernemers:

 

1. te investeren in de fysieke bereikbaarheid en mobiliteit,
2. bedrijfsleven en onderwijs te faciliteren in hun gezamenlijke opgave om voldoende (technische) studenten en goed geschoold personeel te vinden,
3a. fysieke ruimte voor bedrijven te creëren,
3b. de ontwikkeling naar een circulaire economie en energietransitie te versnellen.