Vaker zorg in je eigen vertrouwde omgeving

02-02-2017

'Veel handelingen die nu in het ziekenhuis plaatsvinden, kunnen vaker thuis bij de patiënt in de eigen vertrouwde omgeving plaatsvinden. Dit kan dankzij nieuwe technologie en door de zorg slimmer te organiseren. Ingrijpende stelselherzieningen zijn ongewenst, die houden zorgmedewerkers en anderen in de zorg van het werk. Door te investeren in digitale zorg dichtbij de patiënt én beter samen te werken, wordt de zorg mensgerichter, beter én leuker om in te werken. Bovendien lopen de zorgpremies voor iedereen minder hard op.' Dat staat in de zorgvisie voor een nieuw kabinet van VNO-NCW, MKB-Nederland en een brede groep ondernemersorganisaties die direct of indirect zijn betrokken bij de zorg.

Volgens de organisaties is de afgelopen jaren veel bereikt door het kabinet. Tegelijkertijd is de zorg nu te sterk gericht op aantallen behandelingen/kostenbeheersing, in plaats van hoe de zorg het beste kan worden georganiseerd voor mensen. Een nieuw kabinet kan voordelen behalen door veel van de zorg die nu nog in zorginstellingen gebeurt thuis of bij de eigen huisarts te laten plaatsvinden. Dit kan eenvoudig dankzij nieuwe technologie, bijvoorbeeld door hartcontroles vaker op afstand te doen met ICT in plaats van in een ziekenhuis. Dat is al mogelijk, is fijner voor de patiënt, die thuis kan blijven, en is goedkoper. Door slimme analyses van data over gezondheid, bewegen en voeding kunnen we daarnaast ziektes sneller onderkennen en een gezonde leefstijl ondersteunen. Zo gaan we een omslag maken van genezen naar het voorkomen van ziektes.

Topteam
Met de meeste technologieën en nieuwe samenwerkingsvormen wordt met succes geëxperimenteerd op kleine schaal. Door dit sneller tot de landelijke norm te maken kan de zorg én beter én goedkoper. Dat vraagt echter om een andere innovatie-aanpak waarbij innoveren meer moet lonen. Een speciaal topteam van experts en ondernemers kan succesvolle voorbeeldprojecten selecteren, die de landelijke norm kunnen worden. Zo'n topteam kan ook knellende regelgeving aanpakken, zoals aparte declaratietarieven voor online consulten.

Kosten stijgen met 800 euro als we niets doen!
Met de door ondernemers- en zorgorganisaties bepleitte nieuwe innovatie-aanpak houden de 1,4 miljoen werkenden in de zorg meer tijd over voor de patiënt en profiteren medewerkers van de gemakken van de nieuwste technologie. Bovendien draagt deze aanpak bij aan een beheerste stijging van de kosten van de zorg. Daar profiteren we allemaal van doordat de zorgpremies minder hard stijgen. De verwachting van het CPB is namelijk, dat bij ongewijzigd beleid -en het aflopen van de Hoofdlijnenakkoorden- de totale zorgkosten toenemen met negen miljard euro per jaar richting 2021. Dat is 800 euro per volwassene per jaar meer dan nu. Op basis van onderzoek blijkt dat alleen al met een kleine verschuiving van de zorg in ziekenhuizen naar dichter bij huis minimaal 1,5 miljard euro per jaar kan worden bespaard richting 2022 en waarschijnlijk nog veel meer.