Tachtig miljoen euro extra voor circulaire economie

10-07-2019

Het kabinet heeft 80 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave.

 

De beschikbare middelen zijn bedoeld om de doelen van het kabinet dichterbij te brengen en de transitie naar een circulaire economie op te schalen en te versnellen. In 2050 moet Nederland 100% circulair zijn. In 2030 zouden we op de helft moeten zijn. Het kabinet mikt daarbij zeker ook op bijvoorbeeld innovatieve start-ups en scale-ups in het mkb.

 

Een circulaire economie is belangrijk om efficiënter om te gaan met onze grondstoffen en om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs.

 

Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.