Spanningen in de samenleving

13-07-2019

Inleiding
Wereldwijd zijn er spanningen in de samenleving: een sterke opkomst van populistische bewegingen en de bijbehorende politieke versplintering, die we ook in Nederland zien. Van Italië en Frankrijk tot de Angelsaksische wereld met Brexit en Trump. Overal zijn vergelijkbare en verontrustende patronen zichtbaar. Die spanningen kennen vele oorzaken (die per land kunnen verschillen), maar ook grotendeels met elkaar gemeen hebben dat zij vaak de naweeën zijn van de diepe financiële recessie en de gevolgen van voortgaande globalisering en snelle technologische ontwikkelingen. Weliswaar lijken dat vooral economische motieven, maar daar-achter gaat een grote en diepgaande behoefte aan erkenning van onze identiteit en menselijke waardigheid schuil.1 Mensen willen en moeten het idee hebben dat zij ertoe doen.

In deze notitie zoomen we in op de (wereldwijde) oorzaken, de specifieke situatie in Nederland en wat de rol van het bedrijfsleven kan en moet zijn: hoe we kunnen komen tot een proces waarin het bedrijfsleven zijn rol pakt om hier wat aan te doen. Want één ding is duidelijk. De wereld, zoals we die sinds de jaren negentig kenden, is drastisch in beweging. Dit vraagt vergaande aanpassingen en maatregelen van overheid én bedrijfsleven om mensen nieuwe zekerheden te verschaffen. Anders verliezen we simpelweg de licence to operate. De tijd vraagt om een nieuw (sociaal) contract van bedrijven met de samenleving.

 

Lees het discussiestuk of ons nieuwsbericht hierover.

Lees meer over