Recordaantal ondernemers verwacht toename personeel

17-05-2018

Van de ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven verwacht per saldo 21% in het tweede kwartaal meer personeel in dienst te hebben dan in het eerste kwartaal. Sinds de start van de waarneming in 2008 waren er niet eerder zoveel bedrijven positief over de toekomstige werkgelegenheid. Bij 20% van de bedrijven worden de bedrijfsactiviteiten belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten. Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het tweede kwartaal uit op 14,2. Dat melden CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op grond van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

 

Voor het tweede kwartaal verwacht 25,8% van de bedrijven meer personeel aan te trekken. Bij 5,0% daarentegen voorziet men een krimp van het personeelsbestand. Per saldo verwacht dus 20,8% van de ondernemers meer personeel in dienst te hebben dan in het eerste kwartaal. Sinds de start van de waarneming in 2008 waren er niet eerder zoveel bedrijven positief gestemd over de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

In de bouw verwachten de meeste bedrijven meer personeel aan te trekken. Voor het tweede kwartaal voorziet per saldo 31,9% van de ondernemers in de bouw een groter personeelsbestand.

Belemmeringen door personeelstekort verder toegenomen

Bedrijven hebben meer personeel nodig. Bij 20% van de ondernemers wordt het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten momenteel belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten. Sinds de start van de waarneming in 2008 werden er niet eerder zoveel bedrijven gehinderd door personeelstekort.

 

Grootste personeelstekort in zakelijke dienstverlening

Onder zakelijke dienstverleners is het tekort aan arbeidskrachten het grootst: 31,9% van de ondernemers wordt erdoor belemmerd. Ook in de sectoren informatie en communicatie, vervoer en opslag alsmede de autohandel en -reparatie is het tekort bovengemiddeld.

Bedrijven in de delfstoffenwinning worden het minst gehinderd door een tekort aan arbeidskrachten (8,8%).

 

Ondernemersvertrouwen lager

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het tweede kwartaal uitgekomen op 14,2. Daarmee ligt de stemmingsindicator voor ondernemend Nederland bijna vier punten lager dan een kwartaal eerder. Vorig kwartaal bereikte het ondernemersvertrouwen de hoogste waarde gemeten sinds de start van de waarneming in 2008. Nog steeds ligt het vertrouwen in de meeste branches op een hoog niveau. In de detailhandel verslechterde de indicator echter van 14,8 in het eerste kwartaal naar 2,4 in het tweede kwartaal door minder positieve signalen over zowel de gerealiseerde als verwachte omzet. Alleen in delfstoffenwinning komt het ondernemersvertrouwen na een daling negatief uit op -13,9.

 

Bron:

StatLine – Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken

StatLine – Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal; bedrijfstakken

 

Relevante links:

Staat van het MKB

Ondernemersplein

 

De Conjunctuurenquête Nederland wordt gehouden onder bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven. Uitgesloten zijn: banken, verzekeraars en pensioenfondsen. De waarneming vindt plaats bij bedrijven met 5 of meer werkzame personen.

 

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen geeft de stemming van het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling.

 

Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.