Rapport Commissie Structuur Nederlandse Banken

28-06-2013

De Commissie Structuur Nederlandse banken heeft vandaag haar bevindingen gepresenteerd. De commissie heeft onderzocht in hoeverre structuurhervormingen van de Nederlandse bankensector noodzakelijk zijn om de stabiliteit van afzonderlijke banken - en het financiële systeem als geheel - te waarborgen en de afwikkelbaarheid van banken te verbeteren. De commissie werkte in opdracht van het ministerie van Financiën en stond onder leiding van econoom Herman Wijffels.