Geen toegang

02-07-2014

Voor steeds meer bedrijven is gebruik van persoonsgegevens dagelijkse kost. Welke impact dit heeft op bedrijf en klanten is soms beperkt in te schatten, zeker omdat ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. VNO-NCW en MKB-Nederland ontwikkelden een snelle scan.

 

Bij allerlei zichtbare processen zoals online advertising of videosurveillance, maar ook bij zaken die meer ‘onder de motorkap’ plaatsvinden zoals salarisuitbetaling, versturing van goederen, fraudepreventie of het bijhouden van bezoekersregistratie worden gegevens gebruikt. Hoewel dat gebruik in de praktijk als vanzelfsprekend is toegenomen, is het besef van wat gegevensverwerking aan verantwoordelijkheden en mogelijke risico’s met zich mee brengt niet altijd even natuurlijk meegegroeid.

 

Juist om bedrijven de mogelijkheid te geven om processen op een laagdrempelige manier te scannen op ‘privacy-impact’ voor werknemers of klanten én om in te schatten of het bedrijf zelf bepaalde risico’s loopt, is in directe samenwerking met leden van VNO-NCW en MKB-Nederland gekomen tot onderstaande Privacy Quick Scan (PQS). De online scan is nadrukkelijk geen tool om te zien of wordt voldaan aan de privacyregelgeving, maar stelt het proces, de klant/werknemer en het bedrijf centraal. Vanuit deze bedrijfsrealiteit komt de scan tot een inschatting over de zwaarte en de mogelijke risico’s van de gegevensverwerking, en geeft deze een aantal handvatten om risico’s te verkleinen.

 

 

Klik op deze link om de scan te starten