Persbericht: Neem het stuur in eigen hand bij digitalisering

26-09-2016

'Bedrijven en overheden moeten de digitalisering en robotisering omarmen in plaats van er van weglopen. Landen die dit doen zullen er van profiteren. Een hoger welvaartsniveau van 10 tot 15% in 2025 is een reële mogelijkheid. Dit heeft een positieve impact op het aantal banen, de belastinginkomsten en zo stutten we de welvaartsstaat. Dit nog los van een hoger welzijn door het oplossen van tal van maatschappelijke vraagstukken waar we ons mee geconfronteerd zien.’ Dat is kort samengevat de strekking van het rapport ’NL Next Level – Investeren in een Digitale Kwantumsprong’ dat VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vandaag presenteren.
 
10 concrete maatregelen
In het rapport -dat onderdeel is van de campagne NL Next Level- staan VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland stil bij wat bedrijven en overheden samen moeten doen als het gaat om digitalisering. Om die transitie in ons voordeel te benutten is snel concrete actie nodig van beide kanten. Daarom pleiten de ondernemersorganisaties voor tien concrete maatregelen.
 
Hoger welzijn in Nederland
Cruciaal is dat de nieuwe technologie wordt ingezet voor een hoger niveau van welzijn, aldus de ondernemersorganisaties. Door de inzet van zorgrobots hebben verpleegkundigen bijvoorbeeld meer tijd en aandacht voor patiënten en ook zijn er zo meer ‘handen’ aan het bed als de schaarste op de arbeidsmarkt toeneemt. Door slimme mobiliteit kunnen we verkeersongevallen voorkomen, CO2-uitstoot terugdringen en behoren files straks tot het verleden. Op veel terreinen waar de overheid een dominante stempel op ons land drukt (zorg, mobiliteit, energie, onderwijs, slimme steden) blijven dit soort vernieuwingen echter achter, met maatschappelijk welvaartsverlies als gevolg. Daarom willen bedrijven deze handschoen samen met de overheid oppakken. Per  domein willen ze ambitieuze publiek-private Versnellingsprojecten opzetten om tot doorbraken te komen waar Nederland in alle opzichten wijzer van wordt. Overheden kunnen regels wegnemen en aanpassen. Bedrijven kunnen kennis en technologie inbrengen. Financiering van de circa vijftig Versnellingsprojecten kan gezamenlijk. Één ministerieel Topteam kan hierbij zorgen dat elk vakdepartement voortvarend aan de gang gaat, vanuit een heldere gezamenlijke roadmap die aangeeft: ‘hier willen we naar toe.’
 
Mensen in hun kracht zetten
Volgens de ondernemersorganisaties zullen veel banen veranderen door de nieuwe technologie. Ook zullen, net als bij eerdere grote vernieuwingsgolven, banen verdwijnen en er nieuwe, andere banen bijkomen. Digitale vaardigheden worden voor elk beroep essentieel, of je nu marketeer, arts, accountant of bankmedewerker bent. Dat vraagt om brede, structurele aandacht hiervoor in het onderwijs; van basisschool tot mbo, hbo en universiteit. Ondernemers kunnen daarbij een rol spelen om de nieuwste inzichten in de klas te krijgen.
 
Extra maatregelen
Andere voorstellen in de nieuwe agenda betreffen onder meer het verder stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in Nederland. Successen als AMS-IX, Bluetooth en Wi-Fi komen voort uit Nederlands onderzoek. Daar mogen we trots op zijn en dat moet zo blijven, maar belangrijk is dat er meer bedrijvigheid in Nederland door ontstaat en blijft. Extra middelen voor innovatie zijn daarom nodig. Mkb-bedrijven moeten worden ondersteund om ook in de turbulentie van de digitalisering hun rol als banenmotor te kunnen blijven vervullen Last but not least moet een nieuw kabinet één digitale overheid (Rijk, provincies én gemeenten) mogelijk maken, met één bewindspersoon voor e-government en snelle realisatie van een digitaal paspoort (eID). Data van de overheid moeten  in principe worden opengesteld om nieuwe private toepassingen mogelijk te maken. Want data zijn de nieuwe grondstof van onze economie.
 
Grotendeels private financiering
Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om verder te profiteren van de digitalisering door haar sterke infrastructuur, die grotendeels privaat is aangelegd. Met 600 miljoen euro aan extra investeringen kan een nieuw kabinet volgens de ondernemersorganisaties een veelvoud aan private investeringen en nieuwe banen mogelijk maken. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland doen in hun agenda een aantal concrete handreikingen die dit mogelijk maken. Belangrijk daarbij is dat komende frequentie-veilingen in 2019 niet gericht worden op winstmaximalisatie. De opbrengsten kunnen bovendien slim worden geherinvesteerd in de Digitale Kwantumsprong.
 
Meer weten?
Lees hier het integrale rapport 'NL Next Level – Investeren in de digitale Kwantumsprong'. Meer over NL Next Level op de speciale site.