Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

09-02-2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020: opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

 

De Belastingdienst gaat wel uitgebreider optreden tegen kwaadwillenden, want vanaf 1 juli 2018 richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen. Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid bij voornamelijk de onderkant van de arbeidsmarkt.