Nederlandse corporate governance code

21-08-2017

De Nederlandse corporate governance code richt zich op de werkwijze van beursgenoteerde vennootschappen en geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en bestuur. Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording. Het doel van de gedragscode is het met of in relatie tot wet- en regelgeving bewerkstelligen van een deugdelijk en transparant stelsel van checks and balances binnen Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen en het daartoe reguleren van de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering/aandeelhouders. Naleving van de code draagt bij aan het vertrouwen in goed en verantwoord bestuur van vennootschappen en hun inbedding in de maatschappij.

 

De corporate governance code is voor het eerst vastgesteld in 2003 en daarna gewijzigd in 2008. Op verzoek van de Vereniging VNO-NCW, het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), Eumedion, de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Euronext NV, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) is de code aangepast door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Voortschrijdende ontwikkelingen, de tijdgeest en overlap met wetgeving zijn aanleiding geweest om de code aan te passen. Deze versie vervangt de code uit 2008.