‘Nederlandse boomkwekers de dupe van Britse regelzucht’

11-06-2018

'Nu al zie je een toenemende neiging in het VK om regels op te stellen voor boomkwekerijproducten. De Britten zien Brexit als een uitgelezen kans om meer eisen te gaan stellen om voor verschillende producten de eigen markt te beschermen.' Die vrees uit Henk Westerhof, voorzitter van Anthos, de brancheorganisatie voor de handel in bloembollen en boomkwekerijproducten. Lees hieronder het hele interview dat wij met hem hielden.

 

Hoe belangrijk is het VK voor jullie?

Heel erg belangrijk. Een paar cijfers. Voor de bloembollen bedraagt de jaarlijkse exportwaarde gemiddeld  al gauw 100 mln. euro. Daarmee behoort het VK tot de top-5 van belangrijkste exportlanden voor onze sector. Voor de boomkwekerijsector is het VK -met een exportwaarde 120 mln. á 130 mln. euro- zelfs het op één na belangrijkste afzetland na Duitsland.

 

Wat verandert er door Brexit voor jullie?

Net als alle andere sectoren zullen ook onze bedrijven geconfronteerd worden met extra administratieve lasten door de te vervullen douaneformaliteiten en fytosanitaire controles. Die zijn er nu niet en straks wel. Dat is lastig, maar voor onze sector niet onoverkomelijk. De meeste van onze bedrijven exporteren immers al naar landen buiten de EU en zijn dat wel gewend. Om die reden zijn ze daar praktisch goed op ingericht om dat straks ook voor het VK te doen, al is het natuurlijk doodzonde dat het zover gaat komen terwijl het nu zo soepel gaat.  

 

Waar liggen jullie vooral wakker van?

Voor de boomkwekerijen is de grootste zorg dat het VK - ook om protectionistische redenen - een strenger eigen beleid gaat voeren na de Brexit op het gebied van kwaliteit en plantgezondheid. Dat gaat gepaard met allerlei striktere importinspecties. Dat geeft een verhoogd risico voor exporteurs. Het leidt tot tijdverlies, maar ook tot een verhoogd risico op afkeuringen waar de exporteur uiteindelijk financieel voor opdraait en dus te maken krijgt met hogere kosten.

 

Vorige week nog kondigde het Britse landbouw- en milieuministerie af dat ze kijken of het in quarantaine zetten van bomen en planten -wat al door sommige Britse bedrijven wordt toegepast- breder is toe te passen. Dat soort maatregelen kunnen voor de boomkwekerijsector heel slecht zijn.

 

Loopt dat zo’n vaart dan?

Je moet je realiseren dat veel producten uit andere Europese landen worden geïmporteerd. Dus als in een ander land een schadelijke ziekte optreedt, kan het VK besluiten om de importeisen en inspecties voor alle EU landen aan te scherpen. Met andere woorden, ook al heeft Nederland zijn zaken goed op orde, dan kan de handel toch nog getroffen worden als het in andere EU landen fout gaat.

 

Hoe is dat bij de bloembollen?

De bloembollensector loopt vergelijkbare risico’s, alleen worden die iets minder hoog ingeschat, omdat de productie van veel bolgewassen buiten het VK plaatsvindt en men dus in het VK vrijwel volledig afhankelijk is van de import.

 

Wat doen jullie om de risico’s van Brexit te ondervangen?

Als Anthos volgen we alle ontwikkelingen continu samen met onze partners, zoals het ministerie van EZ en LNV en de collega’s van Plantum, GroentenFruithuis en de NAO. Verder houden we nauw contact voor de laatste inzichten met Landbouwraad op de ambassade in Londen, Engelse organisaties en vooral ook het Britse landbouw- en milieuministerie DEFRA. Zo houden we een vinger aan de pols over wat ons te wachten staat op het gebied van kwaliteit en plantgezondheid.

 

We onderzoeken verder met de NVWA en Naktuinbouw ( keuringsdienst) ook de mogelijkheid om een kwaliteitssysteem in Nederland te ontwikkelen waarmee een VK-classificatie wordt ontwikkeld om het risico op afkeuringen te voorkomen. Bij alles wat wij doen, betrekken wij de ondernemers om ervoor te zorgen dat ze niet alleen goed geïnformeerd zijn, maar ook om te bezien of de stappen die we nemen op het gebied van plantgezondheid voor hen praktisch en economisch haalbaar zijn.

 

Op 28 juni is er trouwens een speciale bijeenkomst georganiseerd door LNV, LTO, MKB-Nederland en VNO-NCW in Naaldwijk op de veiling. Die bijeenkomst is voor iedereen uit de agrosector, dus niet alleen voor bloembollen of boomkwekers. Onder meer de minister komt daar vertellen over de laatste stand van zaken. En experts van de Rabobank, de douane en anderen geven hun visie op de sector en wat je kan doen met het oog op Brexit.    

 

Meer weten hoe Brits protectionisme de sector kan bedreigen? Zie onder meer dit artikel van de Boomkwekerij of kijk op de site van Anthos.