Nederland in top 3 EU-ranglijst digitale economie

13-06-2019

Nederland behoort voor het eerst tot de top 3-landen in Europa als het gaat om de kracht van de digitale economie. Dat blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU. Hierin meegenomen worden de kwaliteit van de digitale infrastructuur, het gebruik van digitale toepassingen door en online vaardigheden van de inwoners, de mate en wijze waarop het bedrijfsleven digitaal actief is en de online dienstverlening door de overheid.

 

Het Nederlandse bedrijfsleven behoort met online diensten en producten nog niet tot de top. Binnen het mkb lagen vorig en dit jaar zowel de online verkoop als de daaruit behaalde omzet nog onder het EU-gemiddelde. Daar moet verbetering in komen met de instrumenten die bedrijfsleven en overheid hebben geïnitieerd zoals het MKB-Actieplan en de Smart Industry Implementatieagenda.